Vrăjit de ochii iubitei, nu le observa culoarea... Dar ce nebun caută în curcubeu o singură culoare?!


vrăjit-de-ochii-iubitei-nu-observa-culoarea-dar-nebun-caută-în-curcubeu-o-singură-culoare
n. petrescu-redivrăjitdeochiiiubiteinuobservaculoareadarnebuncautăîncurcubeusingurăculoarevrăjit dede ochiiochii iubiteinu lele observaobserva culoareaculoarea dardar cece nebunnebun cautăcaută înîn curcubeucurcubeu oo singurăvrăjit de ochiide ochii iubiteinu le observale observa culoareaobserva culoarea darculoarea dar cedar ce nebunce nebun cautănebun caută încaută în curcubeuîn curcubeu ocurcubeu o singurăvrăjit de ochii iubiteinu le observa culoareale observa culoarea darobserva culoarea dar ceculoarea dar ce nebundar ce nebun cautăce nebun caută înnebun caută în curcubeucaută în curcubeu oîn curcubeu o singurănu le observa culoarea darle observa culoarea dar ceobserva culoarea dar ce nebunculoarea dar ce nebun cautădar ce nebun caută înce nebun caută în curcubeunebun caută în curcubeu ocaută în curcubeu o singură

Există o singură diferenţă între un nebun şi mine. Nebunul se crede sănătos. Eu ştiu că sunt nebun.Democraţia şi socialismul nu au în comun nimic altceva decât un singur cuvânt: egalitate. A se observa însă că, în vreme ce democraţia caută egalitate în libertate, socialismul caută egalitate în restricţii şi supunere.O conversaţie spumoasă,Cu farmec, ştil şi cu savoareÎţi face clipa mai frumoasăŞi ziua plină de culoare.Îndrăgostitul se îmbatăCu vorbele iubitei june,Ce îi declară-mbujoratăCuvinte de amor nebune.O clipă nu se îndoieşte,În ea el crede ca orbitŞi cu speranţe se hrăneşte,Definitiv ea la vrajit.Dar juna, ce-avea şcoala vieţii,Expertă-n vorbe-ameţitoare,Abandona pe rând băieţii,Zburând mereu din floare-n floare.Avea criterii juna divăŞi nu le încălca de fel,Ochea o victimă naivă,Dotată bine-n... portofel.Părând un mic cadou cerescce ţi-a vrăjit făptura,iubito, ochii tăi vorbesc,dar îi bruiază gura.Ochii tăcuţiai amiezii ne înveşmântauîn culoarea ceruluişi oile uşorîncepură să cântecântarea ierbiicând aripa vântuluine atinsese de-abiaera varăîn tufele de la Ogrădeasace ne îmbiau la umbrăsă ne răcorim privireaîn mirosul de fragişi apă de izvorpaşiine erau o cântareaproape de oiîn culoarea zileicând ochii ni-i scăldamşi-n paşterea ierbiiEu aş putea s-o omor cu o singură lovitură Ea râde spre mine, ea surâde Ea ridică spre ochii mei ochii ei strălucitori Ea întinde mâna spre mine, ea scutură surâzând, râzândpletele brune. Dar eu, aş putea s-o omor cu o singură lovitură. Acum, ea începe să spună cuvinte suave, naive, de joc. Se uită curioasă la mine, se încruntă o clipă şi iarăşi surâde, râde. Se uită în ochii mei, cu ochii ei lucitori În timp ce eu o contemplu