Visele mele se arcuiesc pe un curcubeu.Pe drumul violaceu te văd eu luându-mă de mână.


visele-mele-se-arcuiesc-pe-un-curcubeupe-drumul-violaceu-te-văd-luându-mă-de-mână
ioana voicilă dobreviselemelesearcuiescpeuncurcubeupedrumulviolaceutevădluândumădemânăvisele melemele sese arcuiescarcuiesc pepe undrumul violaceuviolaceu tete vădvăd eude mânăvisele mele semele se arcuiescse arcuiesc pearcuiesc pe undrumul violaceu teviolaceu te vădte văd euvisele mele se arcuiescmele se arcuiesc pese arcuiesc pe undrumul violaceu te vădviolaceu te văd euvisele mele se arcuiesc pemele se arcuiesc pe undrumul violaceu te văd eu

Să schimbăm varul în smoală, şi piatra cea grea în lut ars de oală.Să ne facem o scară spre stele din visele tale şi visele mele.Să tragem soarele de raze şi să-l punem la rădăcina florilor în vazeSă muncim cu toţii, mână în mână, odată pe an, odată pe lună.Inelele planetelor sub soare să ne fie salbe în zi de sărbătoareZdrăngănitul spart de chitară să se audă târziu în nopţile de vară.Pruncul ce ţipă din dorul de mamăSă scoale din morţi, amintirea copilăriei ce cheamă.Încă odată, Acel ce ne este tuturor TatăSă ne încurce limbile şi ţie şi mie.Haosul să fie armonie, stelele în turn să apunăLumea cea rea să fie iar bună.Oglinda concavă să răstoarne ninsorileSă ningă de jos către steleSă tânjească şi ele după visele mele!Mie în schimb, fiind sărac, nu-mi rămân decât visele. Mi-am aşternut visele la picioarele tale. Păşeşte încet, calci pe visele mele.Luându-i omului visele, te atingi de fericirea lui.De-o vreme-ncoace-n RomâniaDemocraţia e stăpânăŞi merg minciuna şi hoţiaPe drumul mare, mână-n mână.Wladyslaw Szpilman (luându-şi ceasul de la mână): Uite, vinde asta. Mâncarea e mult mai importantă decât timpul.În gândurile mele te prind în braţe, în visele mele te îmbrăţişez, nimic pe pământ nu ne poate separa.