Viaţa voastră nu corespunde volumului dumneavoastră de cunoştinţe, ci conţinutului gândurilor şi a credinţei voastre.


viaţa-voastră-nu-corespunde-volumului-dumneavoastră-de-cunoştinţe-conţinutului-gândurilor-şi-a-credinţei-voastre
kurt tepperweinviaţavoastrănucorespundevolumuluidumneavoastrădecunoştinţeconţinutuluigândurilorşicredinţeivoastreviaţa voastrăvoastră nunu corespundecorespunde volumuluivolumului dumneavoastrădumneavoastră dede cunoştinţeci conţinutuluiconţinutului gândurilorcredinţei voastreviaţa voastră nuvoastră nu corespundenu corespunde volumuluicorespunde volumului dumneavoastrăvolumului dumneavoastră dedumneavoastră de cunoştinţeci conţinutului gândurilorconţinutului gândurilor şişi a credinţeia credinţei voastreviaţa voastră nu corespundevoastră nu corespunde volumuluinu corespunde volumului dumneavoastrăcorespunde volumului dumneavoastră devolumului dumneavoastră de cunoştinţeci conţinutului gândurilor şigândurilor şi a credinţeişi a credinţei voastreviaţa voastră nu corespunde volumuluivoastră nu corespunde volumului dumneavoastrănu corespunde volumului dumneavoastră decorespunde volumului dumneavoastră de cunoştinţeconţinutului gândurilor şi a credinţeigândurilor şi a credinţei voastre

Nu trebuie adăugat nimic pentru a fi fericiţi, este de ajuns să ne lepădăm de ceva. Viaţa este uşoară, viaţa este încântătoare. Ea nu este grea decât pentru iluziile voastre, pentru lăcomia voastră şi poftele voastre nesăţioase.Rugăciunile voastre nu trebuie să rămână suspendate, precum un balon în aer, ci trebuie să schimbe efectiv ceva în viaţa voastră.Prezentul vostru este rezultatul gândurilor voastre anterioare, iar viitorul îşi are sămânţa în gândurile voastre actuale.În majoritatea cazurilor, voi nu vreţi să dovediţi că părinţii voştri, şcoala voastră, religiile voastre, tradiţiile voastre, scrierile voastre sfinte greşesc - aşa că vă negaţi propria experienţă în favoarea a ceea ce vi s-a spus să gândiţi.Nu-i moartea în faţa voastră, ci viaţa! Nu chinurile, ci bucuriile nemăsurate! Nu lacrimi şi suspine, ci cântări! Nu robie, ci libertate.Puneţi de-o parte ideile şi părerile celorlalţi şi rămâneţi în cadrul propriei voastre integrităţi. Intraţi pe deplin în gândurile şi sentimentele voastre. Locuiţi-vă viaţa. Conectaţi-vă la bucuria voastră. Găsiţi în voi înşivă sursa energiei şi înţelepciunii şi trăiţi din acel centru.