Unii bărbaţi preferă un singur sentiment şi o mie de femei. Alţii, o singură femeie şi o mie de sentimente!


unii-bărbaţi-preferă-un-singur-sentiment-şi-o-mie-de-femei-alţii-o-singură-femeie-şi-o-mie-de-sentimente
alexandru chermeleuuniibărbaţipreferăunsingursentimentşimiedefemeialţiisingurăfemeiesentimenteunii bărbaţibărbaţi preferăpreferă unun singursingur sentimentsentiment şio miemie dede femeio singurăsingură femeiefemeie şio miemie dede sentimenteunii bărbaţi preferăbărbaţi preferă unpreferă un singurun singur sentimentsingur sentiment şisentiment şi oşi o mieo mie demie de femeio singură femeiesingură femeie şifemeie şi oşi o mieo mie demie de sentimenteunii bărbaţi preferă unbărbaţi preferă un singurpreferă un singur sentimentun singur sentiment şisingur sentiment şi osentiment şi o mieşi o mie deo mie de femeio singură femeie şisingură femeie şi ofemeie şi o mieşi o mie deo mie de sentimenteunii bărbaţi preferă un singurbărbaţi preferă un singur sentimentpreferă un singur sentiment şiun singur sentiment şi osingur sentiment şi o miesentiment şi o mie deşi o mie de femeio singură femeie şi osingură femeie şi o miefemeie şi o mie deşi o mie de sentimente

Bărbatul şi femeia se caută în vălmăşagul imens al vieţii omeneşti. Un bărbat din milioanele de bărbaţi doreşte pe o singură femeie din milioanele de femei. Unul singur şi una singură! Adam şi Eva! Căutarea reciprocă, inconştientă şi irezistibilă, e însuşi rostul vieţii omului.O singură zi înaintea Domnului este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi.Fiecare dintre femei se preferă celorlalte şi pentru fiecare femeie există cel puţin un bărbat care o preferă tuturor celorlalte.de o mie de animor de o mie de ori pe zişi moartea meanu se mai terminăultima mea clipăstă în miezulinimii taleîncă o mie de ani!Unii aleg Jack & Jackie (băutura şi femei), alţii preferă Jacob (scara cerească). Tu?O unealtă dintr-o mie,O figură anodină;Pentru unii meserie,Pentru alţii... trambulină!