Uneori o floare poate fi o armă imbatabilă dacă îşi răspândeşte fermecătorul parfum un timp îndelungat.


uneori-o-floare-poate-fi-o-armă-imbatabilă-dacă-îşi-răspândeşte-fermecătorul-parfum-un-timp-îndelungat
michelle rosenberguneorifloarepoatefiarmăimbatabilădacăîşirăspândeştefermecătorulparfumuntimpîndelungatuneori oo floarefloare poatepoate fifi oo armăarmă imbatabilăimbatabilă dacădacă îşiîşi răspândeşterăspândeşte fermecătorulfermecătorul parfumparfum unun timptimp îndelungatuneori o floareo floare poatefloare poate fipoate fi ofi o armăo armă imbatabilăarmă imbatabilă dacăimbatabilă dacă îşidacă îşi răspândeşteîşi răspândeşte fermecătorulrăspândeşte fermecătorul parfumfermecătorul parfum unparfum un timpun timp îndelungatuneori o floare poateo floare poate fifloare poate fi opoate fi o armăfi o armă imbatabilăo armă imbatabilă dacăarmă imbatabilă dacă îşiimbatabilă dacă îşi răspândeştedacă îşi răspândeşte fermecătorulîşi răspândeşte fermecătorul parfumrăspândeşte fermecătorul parfum unfermecătorul parfum un timpparfum un timp îndelungatuneori o floare poate fio floare poate fi ofloare poate fi o armăpoate fi o armă imbatabilăfi o armă imbatabilă dacăo armă imbatabilă dacă îşiarmă imbatabilă dacă îşi răspândeşteimbatabilă dacă îşi răspândeşte fermecătoruldacă îşi răspândeşte fermecătorul parfumîşi răspândeşte fermecătorul parfum unrăspândeşte fermecătorul parfum un timpfermecătorul parfum un timp îndelungat

Spiritul vieţii unui om răspândeşte mereu putere, aşa cum o floare emană constant parfum în aer.Lasă-mă să-ţi respir timp îndelungat, timp îndelungat mirosul părului.O femeie, dacă nu-i şi graţioasă, este ca o floare fără parfum.Arta este generatoare de civilizaţie, aşa cum floarea răspândeşte parfum.Dacă nu este exersată timp îndelungat, capacitatea de a urî se atrofiază.Mă-ntreb c-o grijă oarecare,Cu-o bănuială ca un fum:Femeia dacă e o floare,De ce mai cumpără parfum?