Un om care l-a ales pe Dumnezeu nu poate fi sărac.


un-om-care-l-a-ales-pe-dumnezeu-nu-poate-fi-sărac
irina binderunomcarealespedumnezeunupoatefisăracun omom careales pepe dumnezeudumnezeu nunu poatepoate fifi săracun om careales pe dumnezeupe dumnezeu nudumnezeu nu poatenu poate fipoate fi săracales pe dumnezeu nupe dumnezeu nu poatedumnezeu nu poate finu poate fi săracales pe dumnezeu nu poatepe dumnezeu nu poate fidumnezeu nu poate fi sărac

Cel mai mare păcat pe care un om îl poate face este să considere că Dumnezeu nu-l poate ierta de un păcat, indiferent care ar fi acela.Nu suferim decât fiind depărtaţi de Dumnezeu, dar suferinţa aceasta ne apropie de Dumnezeu. Se poate astfel spune că Dumnezeu este în acelaşi timp Fericirea pierdută, căinţa, şi Suferinţa, deoarece întoarcem spatele Fericirii. El e Dumnezeul răstignit până la împlinirea veacurilor. Totul aşadar stă sub semnul căderii, care-l preschimbă pe om în fiinţă a remuşcării, a surghiunului, a durerii iar pe Dumnezeu însuşi – Dumnezeu care nu poate fi decât al Bucuriei! – un Dumnezeu al lacrimilor; Domnul care stă spânzurat pe lemn, Sfântul Duh care suspină şi Maria, care plânge pe Munte.Un om cu Dumnezeu poate fi bun. Am certitudinea că un om fără Dumnezeu nu poate fi nimic.Nici un om nu poate fi numit neprietenos dacă-L are pe Dumnezeu şi compania cărţilor bune.Dumnezeu l-a făcut pe om dupa chipul şi asemănarea Sa, în gândire: acolo e chipul lui Dumnezeu. Iată de ce gândirea nu poate fi înţeleasă nici de către ea însăşi întrucât e un chip al lui Dumnezeu.A fi un om de afaceri înseamnă a fi un om care munceşte, probabil, dublu decât cei pe care îi coordonează, pentru că altfel nu poate să se menţină... un om care cheltuieşte o energie colosală şi care nu are multe momente de linişte în viaţă.