Un amator este cineva care se întreţine cu diverse joburi pentru a putea picta. Un profesionist este cineva a cărui soţie munceşte pentru ca el să poată picta. - Borcanul cu Citate

Un amator este cineva care se întreţine cu diverse joburi pentru a putea picta. Un profesionist este cineva a cărui soţie munceşte pentru ca el să poată picta.


un-amator-este-cineva-care-se-întreţine-cu-diverse-joburi-pentru-a-putea-picta-un-profesionist-este-cineva-a-cărui-soţie-munceşte-pentru-ca-el
ben shahnunamatorestecinevacareseîntreţinecudiversejoburipentruputeapictaprofesionistcăruisoţiemunceştecaelpoatăun amatoreste cinevacineva carecare sese întreţineîntreţine cucu diversediverse joburijoburi pentruputea pictaun profesionistprofesionist esteeste cinevacărui soţiesoţie munceştemunceşte pentrupentru caca elel săsă poatăpoată pictaun amator esteamator este cinevaeste cineva carecineva care secare se întreţinese întreţine cuîntreţine cu diversecu diverse joburidiverse joburi pentrupentru a puteaa putea pictaun profesionist esteprofesionist este cinevacineva a căruia cărui soţiecărui soţie munceştesoţie munceşte pentrumunceşte pentru capentru ca elca el săel să poatăsă poată picta

Orice profesionist a fost amator la un moment dat, dar nu orice amator poate deveni profesionist!Un adevărat credincios este o ciudăţenie. El are o dragoste supremă pentru Cineva pe care niciodată nu l-a văzut; îi vorbeşte cu familiaritate, zi de zi, Unuia pe care nu-l poate vedea; el se aşteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor Altcuiva; se goleşte singur de sine pentru a fi umplut de Altcineva; recunoaşte că a greşit pentru a putea fi socotit drept; se coboară pentru a fi ridicat; este cel mai puternic atunci când este cel mai slab; este cel mai bogat când este cel mai sărac, cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare pentru a putea trăi; pierde pentru a putea câştiga; dăruieşte altora pentru a păstra pentru el. Vede nevăzutul; aude neauzitul şi cunoaşte necunoscutul.Omul nu a învăţat încă să guste frumuseţea singurătăţii. El caută mereu să se angajeze într-o relaţie, să fie cu cineva - cu un prieten, cu un părinte, cu o soţie sau un soţ, cu un copil... cu cineva. El a creat societăţi, cluburi. El a creat partide politice, ideologice. El a creat religii, biserici. Însă toate acestea sunt necesare pentru a-l face să-şi uite singurătatea. Fiind în mijlocul acestor mulţimi, încerci să uiţi ceva, ceva de care îţi aminteşti uneori în întuneric: că te-ai născut singur, că vei muri singur, că, indiferent ce ai face, trăieşti singur.Frida Kahlo: Vreau doar părerea ta sinceră. Diego Rivera: De ce ţi-ar păsa de părerea mea? Dacă eşti un pictor adevărat, vei picta pentru că nu poţi trăi fără pictură. Vei picta până vei muri.Pentru un corp sănătos, sportul este obligatoriu, că-l practici ca amator sau profesionist, asta depinde de tine.Nu pictez ca să trăiesc, trăiesc pentru a picta.