Trebuie s-o spun din start,Nu suport duplicitatea.Numai a citit "Dreptatea"Şi-are deja capul spart. - Borcanul cu Citate

Trebuie s-o spun din start,Nu suport duplicitatea.Numai a citit


trebuie-s-o-spun-din-startnu-suport-duplicitateanumai-a-citit-dreptateaŞi-are-deja-capul-spart
valentin davidtrebuiesospundinstartnusuportduplicitateanumaicititdreptateaŞiaredejacapulspartspun dindeja capulcapul spartdeja capul spart

Adunând prin crâng la poante,Grebla ta zâmbind din start,Să nu-i calci colţii, că poateTe alegi cu capul... spart!Umblând ca adversari din start,El e mereu cu capul spart,Ea-i sănătoasă însă, grasă,Doar stă cu guvernanţi la masă.Totdeauna, adevărul şi dreptatea vor merge ţinându-se de mână, însă având capul spart şi picioarele rupte.Adevăru-adevărat,Spun chiar moralişti de vază,Ar umbla cu capul spart,Căci sunt mulţi ce-l agresează!Că adevărul umblă desCu capul spart în lumea lară,E-un fapt normal şi de-nţeles:Minciuna n-are ce să-şi spargă!Definiţia unei opere clasice: o carte pe care toată lumea presupune că trebuie să o citească şi de multe ori chiar că a citit-o deja.