Trăsneşte, tună, norii gem,În scurtă vreme plouă grav,Da-n casă n-am de gând s-o chem,Să nu se-nveţe cu nărav. - Borcanul cu Citate

Trăsneşte, tună, norii gem,În scurtă vreme plouă grav,Da-n casă n-am de gând s-o chem,Să nu se-nveţe cu nărav.


trăsneşte-tună-norii-gemÎn-scurtă-vreme-plouă-gravda-n-casă-n-am-de-gând-s-o-chemsă-nu-se-nveţe-cu-nărav
petru ioan gârdatrăsneştetunănoriigemÎnscurtăvremeplouăgravdancasănamdegândsochemsănusenveţecunăravscurtă vremevreme plouăde gândcu năravscurtă vreme plouă

Trăsneşte, tună, norii gem,În scurtă vreme plouă grav,Da-n casă n-am de gând s-o chem,Să nu se-nveţe cu nărav!Trăsneşte, tună, norii gem,În scurtă vreme plouă grav,Da-n casă n-am de gând s-o chemSă nu se-nveţe cu nărav.De când stau cu ele-n bloc,Nu mai am nici somn, deloc:Mi-s în gând şi noaptea-n van,Când mă plouă prin… tavan.Luke: Nici măcar nu-mi plac copiii. Întotdeauna au gem pe mâini. Chiar şi când nu există gem în casă, ei au gem pe mâini. Nu mă descurc cu mâini murdare de gem.În loc de cuvinte... Lacrima pământuluiPentru sufletul tău plânge! Oh, suspinul ţi-l aud! Vântu-n chingi de gheaţă strânge! Suferi! Asta ţi-e lăsat... Eu plânsu-n braţe ţi-l cuprind... Energiile-ţi celeste-s Într-un timp re-condensat... Surghiunit fiind o vreme,N-are-acum de ce se teme,C-a venit cu-n gând mai bun,Deghizat în Moş Crăciun.