Toate pe care nu le ştiu le-am învăţat la şcoală.


toate-pe-care-nu-ştiu-am-învăţat-şcoală
ennio flaianotoatepecarenuştiuleamînvăţatşcoalătoate pepe carecare nunu lele ştiuînvăţat lala şcoalătoate pe carepe care nucare nu lenu le ştiuînvăţat la şcoalătoate pe care nupe care nu lecare nu le ştiutoate pe care nu lepe care nu le ştiu

Lucrurile cele mai valoroase pentru mine, nu le-am învăţat la şcoală.Sunt vinovată numai pentru ceea ce n-am făcut.Păduri tropicale crescute printre coloaneleUnor temple în care nu m-am închinat,Oceane de frunzeÎn care nu m-am lăsat îngropată,Duşmani pe care nu i-am urât,Săbii pe care am refuzat să le mânui,Cuvinte pe care n-am învăţat să le ţip,Trupuri pe care nu le-am iubit,Fiare pe care nu le-am ucis,Fluvii în care nu m-am înecat,Răsărituri pe care n-am apucat să le văd,Piscuri pe care n-am apucat să le urc,Muzee amenajate în corola unor criniPe care nu i-am mirosit niciodată!Toate vor avea dreptul să mă acuze.Şi faptele mele, oricât de bune,Nu vor reuşi să menţină un echilibruOricât de instabil,Pentru că nu între bine şi răuSunt o babă care le ştie pe toate. Şi? Eu chiar le ştiu pe toate! Asta e diferenţa! Mă întrebi de avioane, ştiu de avioane; mă întrebi de medicină, ştiu de medicină; mă întrebi de gramatica limbii române, o ştiu mai bine ca cei din Parlament. Şi nu am nicio jenă!Lucrurile pe care le cunoaştem cel mai bine sunt acelea pe care nu le-am învăţat niciodată.Cuvinte aruncate, pierdute, tăcute,rămase nespuse,pe toate le-am culesşi le-am spălat cu rouă-de-soare.Le-am presărat pe ropotul ploiişi le-am înfipt în mare,de unde valul le va aduce la picioarele tale.Să nu te apleci!Eu am închis odată valul în mâinişi-am presărat fire de iarbă pe creştetul universuluişi-am văzut:Deasupra... Dedesubt... Nimicul îşi face culcuş.Nici măcar nu mai sunt sigur că eu exist cu adevărat. Sunt toţi scriitorii pe care i-am citit, toţi oamenii pe care i-am întâlnit, toate femeile pe care le-am iubit, toate oraşele pe care le-am vizitat, toţi strămoşii mei...