Sufletul nu ar avea vreun curcubeu dacă în ochi nu ar apărea lacrimi.


sufletul-nu-ar-avea-vreun-curcubeu-dacă-în-ochi-nu-ar-apărea-lacrimi
john vance cheneysufletulnuaraveavreuncurcubeudacăînochiapărealacrimisufletul nunu arar aveaavea vreunvreun curcubeucurcubeu dacădacă înîn ochiochi nunu arar apăreaapărea lacrimisufletul nu arnu ar aveaar avea vreunavea vreun curcubeuvreun curcubeu dacăcurcubeu dacă îndacă în ochiîn ochi nuochi nu arnu ar apăreaar apărea lacrimisufletul nu ar aveanu ar avea vreunar avea vreun curcubeuavea vreun curcubeu dacăvreun curcubeu dacă încurcubeu dacă în ochidacă în ochi nuîn ochi nu arochi nu ar apăreanu ar apărea lacrimisufletul nu ar avea vreunnu ar avea vreun curcubeuar avea vreun curcubeu dacăavea vreun curcubeu dacă învreun curcubeu dacă în ochicurcubeu dacă în ochi nudacă în ochi nu arîn ochi nu ar apăreaochi nu ar apărea lacrimi

Sufletul nu ar avea niciun curcubeu dacă ochiul nu ar avea lacrimi.Sufletul n-ar avea curcubeul dacă ochii n-ar avea lacrimi.Sufletul nu ar fi înaripat de fluturi dacă ochii nu ar avea lacrimi şi vise scrise în numele iubirii! Există suflete care prin sărutul macilor dăruit cu iubire te schimbă dintr-un om obişnuit în cineva!vioara, dacă s-ar auzi pe sine şi flautuldacă ar avea urechimitralieradacă ar avea urechi, ochi şi conştiinţădacă anumite cuvinte şi-ar găsi putereaşi ar avea degetedacă omular avea bucuria şi doar fricape seama misterului că-i viu –vioara şi-ar compune singură partitura sauar tăceaflautul şi-ar înghiţi sunetul ori ar însoţidin proprie iniţiativă alte instrumentearmele s-ar autodistrugesau ar trage în trăgător iar anumite cuvinteşi-ar sparge izbindu-şi de toţi dinţii silabele accentuabileomuluirămânându-i grija bucuriei… probabilprea multe laturi tăioase au lucrurileîi provoacă frica… la fel de posibil nu poateOare ce rost ar avea dacă numai atunci ar lupta omul când ar simţi curaj în sine? Nu-i nimic dacă nu are curaj, important este să facă aşa ca şi cum ar avea!Dacă oamenii ar avea Minte Progresistă, dacă ar avea Credinţa că pot să se îmbogăţească şi să meargă înainte cu scopul precis de a deveni bogaţi, nimic nu i-ar mai putea ţine în sărăcie.