Stă-n şedinţă veşnic ca unZeu al timpului pierdut... Cum la cap să aibă scaunCând îl ţine sub şezut?!


stă-n-şedinţă-veşnic-ca-unzeu-al-timpului-pierdut-cum-cap-să-aibă-scauncând-îl-ţine-sub-şezut
nicolae Ţaţomirstănşedinţăveşniccaunzeualtimpuluipierdutcumcapaibăscauncândîlţinesubşezutşedinţă veşnicveşnic caca unzeuunzeu alal timpuluitimpului pierdutpierdut cumcum lala capcap săsă aibăaibă scauncândscauncând îlîl ţineţine subşedinţă veşnic caveşnic ca unzeuca unzeu alunzeu al timpuluial timpului pierduttimpului pierdut cumpierdut cum lacum la capla cap săcap să aibăsă aibă scauncândaibă scauncând îlscauncând îl ţineîl ţine subşedinţă veşnic ca unzeuveşnic ca unzeu alca unzeu al timpuluiunzeu al timpului pierdutal timpului pierdut cumtimpului pierdut cum lapierdut cum la capcum la cap săla cap să aibăcap să aibă scauncândsă aibă scauncând îlaibă scauncând îl ţinescauncând îl ţine subşedinţă veşnic ca unzeu alveşnic ca unzeu al timpuluica unzeu al timpului pierdutunzeu al timpului pierdut cumal timpului pierdut cum latimpului pierdut cum la cappierdut cum la cap săcum la cap să aibăla cap să aibă scauncândcap să aibă scauncând îlsă aibă scauncând îl ţineaibă scauncând îl ţine sub

Stă-n şedinţă veşnic ca unZeu al timpului pierdut... Cum la cap să aibă scaun,Cum îl ţine sub... şezut?Poveşti nu prea încap,Proverbu-i cunoscut:De n-ai scaun la cap,Nu-l ai nici la şezut.E robust, dubii nu-ncap,După cum se ţine tare:I-a intrat prostia-n cap,Şi nici capul nu îl doare!Şi-a dorit, ca tot De semnalat doar un aspectPe care nu-i greu să-l deducNevasta-l ţine la respectCând nu îl ţine sub papuc!A uitat şi cum îl cheamă În şedinţă... la Divan,Când îi spuse o madamă: