Spre străine cărţi îţi pareCum că poantele-ţi migrează?Eu aş face-o precizare:Cred că se repatriază. - Borcanul cu Citate

Spre străine cărţi îţi pareCum că poantele-ţi migrează?Eu aş face-o precizare:Cred că se repatriază.


spre-străine-cărţi-îţi-parecum-că-poantele-ţi-migreazăeu-aş-face-o-precizarecred-că-se-repatriază
constantin iuraşcu-tataiasprestrăinecărţiîţiparecumpoanteleţimigreazăeufaceoprecizarecredserepatriazăspre străinestrăine cărţicărţi îţiîţi parecumparecum căcă sese repatriazăspre străine cărţistrăine cărţi îţicărţi îţi parecumîţi parecum căcă se repatriazăspre străine cărţi îţistrăine cărţi îţi parecumcărţi îţi parecum căspre străine cărţi îţi parecumstrăine cărţi îţi parecum că

Un indiciu semnaleazăCă e toamnă şi la mine:Din cărţi poantele-mi migrează,Tot mai des, în ţări străine.O precizare eu aş face-aiciCe este importantă pentru noi:De ce să spui că epigrama-i biciCând nu e destinată pentru boi?Victor Ziegler: Cine crezi că erau acei oameni? Nu erau nişte simpli oameni. Daca ţi-aş spune numele lor... nu, nu am de gând să îţi spun numele lor... dar, dacă aş face-o, nu cred că ai mai putea să dormi la noapte.Apa tulburatăŢie ţi se pareCum c-ar fi mai marePrecum cea curată,Dar la măsurareCu o sondă nouăVezi că amândouă Sunt înşelătoare.Cu poantele atât de vagiŞi ritmul tău - o mare dramă,Amice, cred că poţi să-ţi bagi... Picioarele în epigramă!Le-am spus studenţilor mei că au curaj că fac această profesie. Eu n-aş mai face-o în condiţiile astea pentru că n-aş avea perspective. Aş fi blocat.