Spiritul nu intră în activitate decât chemat de condiţiile istorice ale omenirii.


spiritul-nu-intră-în-activitate-decât-chemat-de-condiţiile-istorice-ale-omenirii
constantin rădulescu-motruspiritulnuintrăînactivitatedecâtchematdecondiţiileistoricealeomeniriispiritul nunu intrăintră înîn activitateactivitate decâtdecât chematchemat dede condiţiilecondiţiile istoriceistorice aleale omeniriispiritul nu intrănu intră înintră în activitateîn activitate decâtactivitate decât chematdecât chemat dechemat de condiţiilede condiţiile istoricecondiţiile istorice aleistorice ale omeniriispiritul nu intră înnu intră în activitateintră în activitate decâtîn activitate decât chematactivitate decât chemat dedecât chemat de condiţiilechemat de condiţiile istoricede condiţiile istorice alecondiţiile istorice ale omeniriispiritul nu intră în activitatenu intră în activitate decâtintră în activitate decât chematîn activitate decât chemat deactivitate decât chemat de condiţiiledecât chemat de condiţiile istoricechemat de condiţiile istorice alede condiţiile istorice ale omenirii

Pentru noi, condiţiile economice determină toate fenomenele istorice, iar rasa face parte şi ea din condiţiile economice.Astfel, oamenii, în sfârşit stăpâni pe propria lor existenţă socială, devin totodată stăpânii naturii, propriii lor stăpâni, devin liberi. A înfăptui acest act de eliberare a omenirii este menirea istorică a proletariatului contemporan. A cerceta condiţiile istorice şi, prin aceasta, însăşi natura acestui act, a face astfel din clasa chemată să înfăptuiască acest act, azi asuprită, o clasă conştientă de condiţiile şi natura propriei ei acţiuni este sarcina socialismului ştiinţific, care este expresia teoretică a mişcării proletare.Materia nu-i decât energie acumulată; şi energia poate lua toate formele, de la căderea unei pietre până la gândirea omului. Materia şi spiritul sunt două aspecte ale aceleiaşi substanţe, ale aceleiaşi existenţe, ale aceleiaşi energii.Vinul e spiritul pământului, de aceea intră în împărtăşanie.Spiritul Crăciunului satură cea mai mare foame a omenirii.Deşi nu vom ajunge niciodată, cu ajutorul cunoştinţelor moderne ale fizicii, în interiorul Soarelui şi al stelelor, putem determina relativ uşor structura lor şi putem cunoaşte condiţiile fizice în care se găseşte substanţa stelară. Aceste condiţii s-au dovedit foarte simple, deşi cu totul neobişnuite în comparaţie cu condiţiile de pe Pământ.