Singurătatea este locul de joacă al Satanei.


singurătatea-este-locul-de-joacă-al-satanei
vladimir nabokovsingurătateaesteloculdejoacăalsataneisingurătatea esteeste locullocul dede joacăjoacă alal sataneisingurătatea este loculeste locul delocul de joacăde joacă aljoacă al sataneisingurătatea este locul deeste locul de joacălocul de joacă alde joacă al sataneisingurătatea este locul de joacăeste locul de joacă allocul de joacă al satanei

Infernul este locul unde îngerii rataţi joacă rol de împăraţi.Trupul este locul de joacă al spiritului tău, uneori cu participarea misterioasă şi a altor spirite!Singurătatea, - locul din propria-ţi rană.Locul tatălui în familia modernă suburbană este unul foarte mic, mai ales în cazul în care acesta joacă golf.Se joacă-un meci de zile mariCu două team-uri ce-s egaleRapidul joacă-n VoluntariCu Există o părtăşie mai liniştită chiar decât singurătatea şi care, corect înţeleasă, este singurătatea perfectă.