Singurătatea este locul de joacă al Satanei.


singurătatea-este-locul-de-joacă-al-satanei
vladimir nabokovsingurătateaesteloculdejoacăalsataneisingurătatea esteeste locullocul dede joacăjoacă alal sataneisingurătatea este loculeste locul delocul de joacăde joacă aljoacă al sataneisingurătatea este locul deeste locul de joacălocul de joacă alde joacă al sataneisingurătatea este locul de joacăeste locul de joacă allocul de joacă al satanei

Trupul este locul de joacă al spiritului tău, uneori cu participarea misterioasă şi a altor spirite!Vicleanul e copilul din flori al Satanei.Adevărul e mesagerul lui Dumnezeu, iar Minciuna – al Satanei.Infernul este locul unde îngerii rataţi joacă rol de împăraţi.Singurătatea, - locul din propria-ţi rană.Omul nu se joacă decât atunci când este om în sensul deplin al cuvântului şi numai atunci este om cu adevărat întreg când se joacă.