S-a scris legea după ce nu mai erau judecători. - Borcanul cu Citate

S-a scris legea după ce nu mai erau judecători.


s-a-scris-legea-după-nu-mai-erau-judecători
nicolae iorgascrislegeadupănumaieraujudecătoriscris legealegea dupădupă cece nunu maimai erauerau judecătoriscris legea dupălegea după cedupă ce nuce nu mainu mai eraumai erau judecătoriscris legea după celegea după ce nudupă ce nu maice nu mai eraunu mai erau judecătoriscris legea după ce nulegea după ce nu maidupă ce nu mai erauce nu mai erau judecători

Legea nu înseamnă dreptate. Legea este un mecanism cu multe imperfecţiuni. Dacă apeşi butoanele corecte şi mai ai şi noroc s-ar putea să apară dreptatea. Legea s-a dorit a fi doar un mecanism.Pe la noi, prin Parlament,Joacă şi divertisment:Niciun vot nu-i pentru Fetiţa s-a ridicat şi a pornit iar la drum. Vai, picioruşele ei erau obosite şi zgâriate! De jur împrejur era urât şi frig. Crengile pletoase ale sălciilor erau galbene şi frunzele cădeau smulse de vânt şi numai porumbarul mai avea poame, dar nu erau bune. Şi când Gretchen a încercat să mănânce din ele, i-au făcut gura pungă de acre ce erau. Trist şi urât era în lumea largă!După ce că nu-i erau boii acasă, a mai început să scârţâie şi carul!După ce va trece o zi, va fi ceva ce s-a întâmplat ieri. După ce trec două zile, va fi ceva ce s-a întâmplat alaltăieri. Când va trece un an, nimeni nu-şi va mai aminti ce s-a întâmplat.Corsicanul care se abţine de la vendetta ca să respecte legea ţării, e proscris între ai lui. Acela care sub presiunea credinţei populare îi cedează, cade pe mâna răzbunătoare a justiţiei. Tot aşa şi la duelul nostru. Acela care, în condiţii ce fac din duel o datorie de onoare, îl refuză, dăunează onoarei lui; dacă îl primeşte, e pedepsit – o situaţie penibilă şi pentru împricinaţi şi pentru judecători. În vechea Roma, zadarnic am căuta fenomene analoage; instituţiile statului erau acolo în deplin acord cu sentimentul naţional de drept.