Sănătatea este o responsabilitate, mai degrabă decât ceva care vă face victima genelor dumneavoastră.


sănătatea-este-o-responsabilitate-mai-degrabă-decât-ceva-care-vă-face-victima-genelor-dumneavoastră
m.t. morter jrsănătateaesteresponsabilitatemaidegrabădecâtcevacarefacevictimagenelordumneavoastrăsănătatea esteeste oo responsabilitatemai degrabădegrabă decâtdecât cevaceva carecare văvă faceface victimavictima genelorsănătatea este oeste o responsabilitatemai degrabă decâtdegrabă decât cevadecât ceva careceva care văcare vă facevă face victimaface victima genelorvictima genelor dumneavoastrăsănătatea este o responsabilitatemai degrabă decât cevadegrabă decât ceva caredecât ceva care văceva care vă facecare vă face victimavă face victima genelorface victima genelor dumneavoastrămai degrabă decât ceva caredegrabă decât ceva care vădecât ceva care vă faceceva care vă face victimacare vă face victima genelorvă face victima genelor dumneavoastră

Relaţiile pe care le aveţi vă sunt oglinzi. Dacă cineva se poartă frumos cu dumneavoastră, nu face decât să reflecte modul amabil în care vă trataţi singur. Dacă se poartă rău, reflectă doar răutatea pe care dumneavoastră o îndreptaţi asupra propriei persoane. Când veţi înţelege că relaţia presupune mai degrabă ce se întâmplă în interior decât ce se petrece în afara dumneavoastră, veţi identifica sursa experienţelor prin care treceţi şi vă veţi putea modela viaţa de acolo de unde contează cu adevărat: din interior.Cel care face este victima, iar victima este cel care face. Acesta este ciclul naşterii şi morţii, roata karmică pe care te învârţi fără îndurare.În starea de iluminare sunteţi dumneavoastră - Când iubiţi ceva nu mai există răspundere, nu mai există datorie, nu mai există sacrificiu. Faceţi ceva doar fiindcă iubiţi şi nu puteţi iubi dacă vă gândiţi la propria persoană. Când vă gândiţi la propria persoană, atunci dumneavoastră sunteţi pe primul loc, iar celălalt urmează abia după aceea, iar pentru a-l iubi pe el vă sacrificaţi pe dumneavoastră. Dar asta nu este iubire, este un târg. Înţelegeţi?Vă agăţaţi de casa Dumneavoastră, vă agăţaţi de cărţile Dumneavoastră, vă agăţaţi de idolii Dumneavoastră, de zei, de concluzii, de proprietăţile Dumneavoastră, de amărăciunile Dumneavoastră, pentru că n-aveţi nimic altceva şi tot ce faceţi vă aduce nefericire. Pentru a descoperi dacă există altceva, trebuie să lăsaţi să se ducă cele de care vă agăţaţi. Dacă vreţi să treceţi râul, trebuie să plecaţi de pe acest ţărm. Nu puteţi sta pe un singur ţărm. Dumneavoastră vreţi să fiţi liber de mizerie şi totuşi nu vreţi să treceţi râul. Aşa că vă agăţaţi de ceva ce ştiţi că este jalnic şi sunteţi înfricoşaţi să-i puneţi capăt, fiindcă nu ştiţi ce se află pe celălalt mal al râului.Dacă oamenii vă apreciază, vă vor asculta, dar dacă au încredere în dumneavoastră, vor face afaceri cu dumneavoastră.