Să trăieşti pe lume ca şi cum aceasta nu ar fi lume, să ai ceva ca şi cum n-ai avea nimic, să renunţi ca şi cum n-ar fi vorba de renunţare. - Borcanul cu Citate

Să trăieşti pe lume ca şi cum aceasta nu ar fi lume, să ai ceva ca şi cum n-ai avea nimic, să renunţi ca şi cum n-ar fi vorba de renunţare.


să-trăieşti-pe-lume-ca-şi-cum-aceasta-nu-ar-fi-lume-să-ai-ceva-ca-şi-cum-n-ai-avea-nimic-să-renunţi-ca-şi-cum-n-ar-fi-vorba-de-renunţare
h. hessetrăieştipelumecaşicumaceastanuarfilumeaicevanaiaveanimicrenunţinarvorbaderenunţaresă trăieştitrăieşti pepe lumelume caca şişi cumcum aceastaaceasta nunu arar fifi lumesă aiai cevaceva caca şişi cumavea nimicsă renunţirenunţi caca şişi cumfi vorbavorba dede renunţaresă trăieşti petrăieşti pe lumepe lume calume ca şica şi cumşi cum aceastacum aceasta nuaceasta nu arnu ar fiar fi lumesă ai cevaai ceva caceva ca şica şi cumsă renunţi carenunţi ca şica şi cumfi vorba devorba de renunţaresă trăieşti pe lumetrăieşti pe lume cape lume ca şilume ca şi cumca şi cum aceastaşi cum aceasta nucum aceasta nu araceasta nu ar finu ar fi lumesă ai ceva caai ceva ca şiceva ca şi cumsă renunţi ca şirenunţi ca şi cumfi vorba de renunţaresă trăieşti pe lume catrăieşti pe lume ca şipe lume ca şi cumlume ca şi cum aceastaca şi cum aceasta nuşi cum aceasta nu arcum aceasta nu ar fiaceasta nu ar fi lumesă ai ceva ca şiai ceva ca şi cumsă renunţi ca şi cum

Nu am nevoie, nu am ce face cu lumea care este. Mă apasă, mă înăbuşă, mă acoperă. E o lume fără scăpare. Nu se poate trăi decât cu lumea care ar putea fi. Şi atunci trăieşti ca şi cum lumea aceasta ar fi cu adevărat, ca şi cum ai iubi o şi ai fi iubit de ea, ca şi cum s-ar întâmpla ceva în ea.Munceşte ca şi cum n-ai avea nevoie de bani, iubeşte ca şi cum n-ai fi suferit niciodată şi dansează ca şi cum nimeni nu te-ar privi.Trebuie să dansezi ca şi cum nu te-ar vedea nimeni,Să iubeşti ca şi cum n-o să fii niciodată rănit,Să cânţi ca şi cum n-ar fi nimeni care să te audăŞi să trăieşti ca şi cum raiul se află pe pământ.Dansează ca şi cum nu te vede nimeni; iubeşte ca şi cum nu ai fost niciodată rănit; cântă ca şi cum nu te-ar auzi nimeni; trăieşte ca şi cum ai fi singurul om de pe pământ.Adesea soţii Dursley obişnuiau să vorbească despre Harry, ca şi cum acesta n-ar fi fost de faţă sau ca şi cum ar fi fost o formă inferioară de viaţă, un vierme, de exemplu, care nu ar fi în stare să înţeleagă.Există o armonie în toamnă şi o strălucire în cerul ei, care nu poate fi regăsită de-a lungul verii, ca şi cum n-ar putea fi, ca şi cum n-ar fi fost vreodată.