Să trăieşti pe lume ca şi cum aceasta nu ar fi lume, să ai ceva ca şi cum n-ai avea nimic, să renunţi ca şi cum n-ar fi vorba de renunţare.


să-trăieşti-pe-lume-ca-şi-cum-aceasta-nu-ar-fi-lume-să-ai-ceva-ca-şi-cum-n-ai-avea-nimic-să-renunţi-ca-şi-cum-n-ar-fi-vorba-de-renunţare
h. hessetrăieştipelumecaşicumaceastanuarfilumeaicevanaiaveanimicrenunţinarvorbaderenunţaresă trăieştitrăieşti pepe lumelume caca şişi cumcum aceastaaceasta nunu arar fifi lumesă aiai cevaceva caca şişi cumavea nimicsă renunţirenunţi caca şişi cumfi vorbavorba dede renunţaresă trăieşti petrăieşti pe lumepe lume calume ca şica şi cumşi cum aceastacum aceasta nuaceasta nu arnu ar fiar fi lumesă ai cevaai ceva caceva ca şica şi cumsă renunţi carenunţi ca şica şi cumfi vorba devorba de renunţaresă trăieşti pe lumetrăieşti pe lume cape lume ca şilume ca şi cumca şi cum aceastaşi cum aceasta nucum aceasta nu araceasta nu ar finu ar fi lumesă ai ceva caai ceva ca şiceva ca şi cumsă renunţi ca şirenunţi ca şi cumfi vorba de renunţaresă trăieşti pe lume catrăieşti pe lume ca şipe lume ca şi cumlume ca şi cum aceastaca şi cum aceasta nuşi cum aceasta nu arcum aceasta nu ar fiaceasta nu ar fi lumesă ai ceva ca şiai ceva ca şi cumsă renunţi ca şi cum

Nu am nevoie, nu am ce face cu lumea care este. Mă apasă, mă înăbuşă, mă acoperă. E o lume fără scăpare. Nu se poate trăi decât cu lumea care ar putea fi. Şi atunci trăieşti ca şi cum lumea aceasta ar fi cu adevărat, ca şi cum ai iubi o şi ai fi iubit de ea, ca şi cum s-ar întâmpla ceva în ea.În lume se nasc prea mulţi oameni: statul a fost născocit să fie pus în slujba celor de prisos. Uitaţi-vă cum îi atrage pe toţi aceştia! Cum îi înghite, cum îi mestecă şi cum îi rumegă!În oricare şcoală din lume nu te învaţă cum să trăieşti.Cum ar fi să ne trezim în visele altor oameni şi să le schimbăm, şi cum ar fi să avem curajul să îi invităm în ale noastre? Cum ar fi dacă întreaga lume ar deveni un singur vis în stare de trezie?Dacă aş fi aşteptat ca alţii să-mi dea dreptul de a fi cum sunt, nici azi nu aş fi pe lume şi aceasta o puteţi înţelege uşor când vedeţi purtarea celor ce mă atacă pentru a părea şi ei ceva.Trebuie să dansezi ca şi cum nu te-ar vedea nimeni,Să iubeşti ca şi cum n-o să fii niciodată rănit,Să cânţi ca şi cum n-ar fi nimeni care să te audăŞi să trăieşti ca şi cum raiul se află pe pământ.