Puterea îi înnobilează pe cei puternici, iar pe cei slabi îi ticăloşeşte.


puterea-îi-înnobilează-pe-cei-puternici-iar-pe-cei-slabi-îi-ticăloşeşte
sergiu burcăputereaîiînnobileazăpeceiputerniciiarslabiticăloşeşteputerea îiîi înnobileazăînnobilează pepe ceicei puterniciiar pepe ceicei slabislabi îiîi ticăloşeşteputerea îi înnobileazăîi înnobilează peînnobilează pe ceipe cei puterniciiar pe ceipe cei slabicei slabi îislabi îi ticăloşeşteputerea îi înnobilează peîi înnobilează pe ceiînnobilează pe cei puterniciiar pe cei slabipe cei slabi îicei slabi îi ticăloşeşteputerea îi înnobilează pe ceiîi înnobilează pe cei puterniciiar pe cei slabi îipe cei slabi îi ticăloşeşte

Un paradox al vieţii: e mai uşor ca cei slabi să-i facă slabi pe cei puternici decât ca cei puternici să-i facă puternici pe cei slabi.Am învăţat că cei slabi sunt cruzi şi că blândeţea este de aşteptat numai de la cei puternici.Legile strivesc pe cei slabi şi cruţă pe cei puternici.Cine a făcut mai mult are puterea de a suporta mai mult. Cei mai puternici îi susţin pe cei mai slabi.Cei slabi sunt întotdeauna nerăbdători pentru a obţine dreptate şi egalitate. Cei puternici nu ţin seamă de niciuna.Dacă admitem că o fiinţă infinită a controlat destinele persoanelor şi popoarelor, istoria devine o farsă cât se poate de crudă şi sângeroasă. Eră dupa eră, cei puternici i-au călcat în picioare pe cei slabi; cei vicleni şi lipsiţi de inimă i-au făcut sclavi pe cei simpli şi inocenţi, şi nicăieri în toate analele omenirii, niciun zeu nu i-a ajutat pe cei oprimaţi.