Puterea îi înnobilează pe cei puternici, iar pe cei slabi îi ticăloşeşte.


puterea-îi-înnobilează-pe-cei-puternici-iar-pe-cei-slabi-îi-ticăloşeşte
sergiu burcăputereaîiînnobileazăpeceiputerniciiarslabiticăloşeşteputerea îiîi înnobileazăînnobilează pepe ceicei puterniciiar pepe ceicei slabislabi îiîi ticăloşeşteputerea îi înnobileazăîi înnobilează peînnobilează pe ceipe cei puterniciiar pe ceipe cei slabicei slabi îislabi îi ticăloşeşteputerea îi înnobilează peîi înnobilează pe ceiînnobilează pe cei puterniciiar pe cei slabipe cei slabi îicei slabi îi ticăloşeşteputerea îi înnobilează pe ceiîi înnobilează pe cei puterniciiar pe cei slabi îipe cei slabi îi ticăloşeşte

Un paradox al vieţii: e mai uşor ca cei slabi să-i facă slabi pe cei puternici decât ca cei puternici să-i facă puternici pe cei slabi.Cine a făcut mai mult are puterea de a suporta mai mult. Cei mai puternici îi susţin pe cei mai slabi.El le călăuzeşte paşii celor slabi, îi face mai buni pe cei ce se străduiesc şi îi luminează pe cei care se purifică.Legile strivesc pe cei slabi şi cruţă pe cei puternici.Lupii care se năpustesc asupra mieilor, mieii consumaţi de către lupi, cei puternici care îi sacrifică pe cei slabi, cei slabi care sunt victimele celor tari - asta este Natura, cu voinţa ei, cu schema ei de acţiuni şi reacţii perpetue, o grămadă de vicii şi una de virtuţi - într-un singur cuvânt, un echilibru perfect care rezultă din egalitatea Binelui şi a Răului pe Pământ. Niciun îndrăgostit, dacă e de bună credinţă şi sincer, nu va nega că preferă să-şi vadă iubita, mai degrabă moartă, decât infidelă.Puterea nelimitată îi corupe atât pe cei supuşi, cât şi pe cei ce o deţin.