Progresul social începe totdeauna cu independenţa feselor.


progresul-social-începe-totdeauna-cu-independenţa-feselor
albert cosseryprogresulsocialîncepetotdeaunacuindependenţafeselorprogresul socialsocial începeîncepe totdeaunatotdeauna cucu independenţaindependenţa feselorprogresul social începesocial începe totdeaunaîncepe totdeauna cutotdeauna cu independenţacu independenţa feselorprogresul social începe totdeaunasocial începe totdeauna cuîncepe totdeauna cu independenţatotdeauna cu independenţa feselorprogresul social începe totdeauna cusocial începe totdeauna cu independenţaîncepe totdeauna cu independenţa feselor

Dacă te gândeşti că independenţa financiară este obiectivul principal al vieţii tale, atunci independenţa financiară ar trebui să devină o realitate în viaţa ta, după o anumită perioadă rezonabilă de timp. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă totuşi, atunci examinează-ţi cu atenţie sentimentele. Vei vedea că tu nu simţi înlăuntrul tău, din diverse motive, că ai fi vrednic să dobândeşti independenţa financiară.Este curios: se face refacerea sânilor folosind pielea feselor.Singura bucurie pe lume este de a începe. A trăi este frumos, pentru că a trăi este a începe, totdeauna, în fiecare clipă.Scopul unui argument ar trebui să fie progresul, dar progresul, în ultimul timp, înseamnă puţin fără victorie.Două existenţe umane total diferite. Undeva Nopţile, cînd îmi amintesc iarăşi de noi,totdeauna pe întuneric şi ameninţaţi totdeauna,îmbrăţişaţi sub ghilotină mereu,totdeauna obsedaţi de timp şi de noapte,hăituiţi de umbre în care ne recunoaştem pe noi,totdeauna ca în prima noapte a lumiişi totdeauna vorbind despre sfîrşitul iubirii,totdeauna amintindu-ne de mări şi de soareşi totdeauna pe acest nisip negru al nopţiifără să ştim dacă mîine vom mai fi împreună,totdeauna aşteptînd cuţitul ghilotinei să cadă,totdeauna despărţirile,totdeauna dragostea ameninţată de alţiişi de noi înşine,totdeauna sub acest soare negrucare ne luminează, cînd se ating, mîinile,totdeauna înfricoşaţi că mîinile noastrevor ajunge la capătul dragostei noastreşi totdeauna visînd să ne iubim fără să ştimdacă suntem primii oameni pe lume sau ultimii,