Principalele ingrediente ale femeii: gingăşie, intuiţie, şi... praf de puşcă! - Borcanul cu Citate

Principalele ingrediente ale femeii: gingăşie, intuiţie, şi... praf de puşcă!


principalele-ingrediente-ale-femeii-gingăşie-intuiţie-şi-praf-de-puşcă
gabriel petru băeţanprincipaleleingredientealefemeiigingăşieintuiţieşiprafdepuşcăprincipalele ingredienteingrediente aleale femeiişi prafpraf dede puşcăprincipalele ingrediente aleingrediente ale femeiişi praf depraf de puşcăprincipalele ingrediente ale femeiişi praf de puşcă

Soacra-i praf dospit de puşcă,Nelovindu-şi ţinta, muşcă!Privim istoria ca pe un tunel al timpului, săpat cu praf de puşcă.Pace şi pâine - acestea sunt principalele revendicări ale muncitorilor şi ale celor exploataţi.E un tun cu rază mare!Praf de puşcă? – Ironia!Proiectil? – O poantă tare!Ţintă de atins? – Prostia!În război am fost viteaz,După ce trăgeam o duşcă... Astăzi baba face cazCă nu mai am praf la puşcă!Principalele caracteristici ale poporului sunt: infantilismul, nebunia şi absenţa.