Preferinţa pentru sublim - stare de suflet eminent masculină.


preferinţa-pentru-sublim-stare-de-suflet-eminent-masculină
garabet ibrăileanupreferinţapentrusublimstaredesufleteminentmasculinăpreferinţa pentrupentru sublimsublimstarestare dede sufletsuflet eminenteminent masculinăpreferinţa pentru sublimpentru sublimstare destare de sufletde suflet eminentsuflet eminent masculinăpreferinţa pentru sublimstare de sufletstare de suflet eminentde suflet eminent masculinăstare de suflet eminentstare de suflet eminent masculină

Lumea este maternă pentru bărbaţi şi masculină pentru femei.Dragostea înseamnă preferinţa exclusivă pentru un bărbat sau o femeie în defavoarea tuturor celorlalţi.Gurmanderia este preferinţa pasionată, raţională şi intrată în obişnuinţă pentru tot ceea ce face plăcere gustului.Aprobarea generală este mai obişnuită pentru omul mediocru decât pentru omul eminent.Fără partea masculină, spiritualitatea este feminină şi slabă. Nu are potenţial pentru trezire.De la sublim la ridicol e doar un pas, dar de la ridicol la sublim nu se poate ajunge în niciun fel.