Pe unii îi încurcă inteligenţa, de a fi proşti de-a binelea. Pe alţii, nu.


pe-unii-îi-încurcă-inteligenţa-de-a-fi-proşti-de-a-binelea-pe-alţii-nu
marius torokpeuniiîiîncurcăinteligenţadefiproştideabineleaalţiinupe uniiunii îiîi încurcăîncurcă inteligenţafi proştipe alţiipe unii îiunii îi încurcăîi încurcă inteligenţade a fia fi proştipe unii îi încurcăunii îi încurcă inteligenţade a fi proştipe unii îi încurcă inteligenţa

Nimic nu este atât de propriu firii noastre ca a fi în comuniune cu alţii, a avea nevoie unii de alţii şi a ne iubi unii pe alţii.Războiul este părintele şi regele tuturor lucrurilor; pe unii îi fac zei, pe alţii oameni, pe unii robi, pe alţii liberi.Dumnezeu a vrut să ne naştem unii din alţii spre a fi legaţi unii de alţii prin dragoste şi a fi egali.A ne ignora unii pe alţii e o mare greşeală; a ne ascunde unii de alţii e un mare păcat; a ne despărţi unii pe alţii e o crimă.Singurii care nu se tem de nimic sunt oamenii proşti de-a binelea.Să ne iubim unii pe alţii, dar să nu încercăm a ne poseda unii pe alţii.