Pasiunea ne stârneşte imaginaţia să producă idei. - Borcanul cu Citate

Pasiunea ne stârneşte imaginaţia să producă idei.


pasiunea-ne-stârneşte-imaginaţia-să-producă-idei
will gompertzpasiuneanestârneşteimaginaţiaproducăideipasiunea nene stârneştestârneşte imaginaţiaimaginaţia săsă producăproducă ideipasiunea ne stârneştene stârneşte imaginaţiastârneşte imaginaţia săimaginaţia să producăsă producă ideipasiunea ne stârneşte imaginaţiane stârneşte imaginaţia săstârneşte imaginaţia să producăimaginaţia să producă ideipasiunea ne stârneşte imaginaţia săne stârneşte imaginaţia să producăstârneşte imaginaţia să producă idei

Curiozitatea stârneşte pasiunea.Imaginaţia poate să producă boli în om – şi poate să le şi vindece.Camera foto este doar un accesoriu... pasiunea, respectul şi imaginaţia sunt esenţa unei fotografii reuşite.Când ne descoperim talentele, ne dezvăluim pasiunea. Când ne dezvăluim pasiunea, ne aflăm scopul. Când ne aflăm scopul, ne împlinim destinul.Pasiunea este pornită din idei neadecvate, ar spune filosoful, dar el nu este om?Imaginaţia a ghidat omenirea prin vremurile sale întunecate spre nivelul actual de civilizaţie. Imaginaţia l-a condus pe Columb spre descoperirea Americii. Imaginaţia l-a condus pe Franklin spre descoperirea curentului electric. Imaginaţia ne-a dat motorul cu aburi, telefonul, fonograful şi automobilul, pentru că a trebuit să visăm aceste lucruri înainte ca ele să devină realitate. Aşadar, consider că este posibil ca visele – reveria, cu ochii larg deschişi şi maşinăria minţii zbârnâind – să ne conducă spre progres. Copilul imaginativ va deveni femeia sau bărbatul imaginativ, capabil să facă invenţii şi să vină astfel în sprijinul civilizaţiei.