Părtaşi au fost la un acord tacit,Ce patruzeci de ani l-au respectat;L-a mai băgat, de unde a ieşit,Dar nu l-a scos, de unde s-a băgat.


părtaşi-fost-un-acord-tacitce-patruzeci-de-ani-l-respectatl-a-mai-băgat-de-unde-a-ieşitdar-nu-l-a-scos-de-unde-s-a-băgat
valentin davidpărtaşifostunacordtacitcepatruzecideanilaurespectatlamaibăgatundeieşitdarnuscosbăgatpărtaşi auau fostfost lala unun acordpatruzeci dede animai băgatde undede undepărtaşi au fostau fost lafost la unla un acordpatruzeci de anipărtaşi au fost laau fost la unfost la un acordpărtaşi au fost la unau fost la un acord

Pe toţi v-am scos de la mămici,La rând, fetiţă sau băiat.La mama sunt şi eu, aici, În cer... nu unde m-aţi băgat!Cum pot să-ţi mulţumesc vreodatăPentru acele pledoariiCă tu m-ai scos basma curată... Dar m-ai băgat în datorii!Cei ce compun înalta clasăAtât de prost au guvernat,Că m-aş mira din nou Nas. Avanpostul cel mai avansat al feţei. S-a observat că nasul cuiva nu este niciodată mai fericit decât atunci când este băgat în treburile altora, de unde unii fiziologi au tras concluzia că este lipsit de simţul mirosului.Înainte de a purta vălul, am fost pregătită pentru ceremonie şi am fost îmbrăcată cu o rochie aparţinând mănăstirii, care era folosită în astfel de ocazii; apoi am ajuns nu departe de altar, în capela, unde erau mulţi spectatori, care aveau, probabil, vreo patruzeci de ani.Cea mai bună vârstă este cea de patruzeci de ani; după cinzeci de ani, bărbatul începe să se degradeze, dar la patruzeci de ani este în punctul maxim al ticăloşiei sale.