Părtaşi au fost la un acord tacit,Ce patruzeci de ani l-au respectat;L-a mai băgat, de unde a ieşit,Dar nu l-a scos, de unde s-a băgat.


părtaşi-fost-un-acord-tacitce-patruzeci-de-ani-l-respectatl-a-mai-băgat-de-unde-a-ieşitdar-nu-l-a-scos-de-unde-s-a-băgat
valentin davidpărtaşifostunacordtacitcepatruzecideanilaurespectatlamaibăgatundeieşitdarnuscosbăgatpărtaşi auau fostfost lala unun acordpatruzeci dede animai băgatde undede undepărtaşi au fostau fost lafost la unla un acordpatruzeci de anipărtaşi au fost laau fost la unfost la un acordpărtaşi au fost la unau fost la un acord

L-a prins şi l-a băgat în portbagaj.Ce mai friătură!... se gândea eroul.Dar iată-l într-un Săracul popor român,A crescut Iubita lui l-a venerat;Dar la spital, cu jale,Pe pielea lui, a constatat,Că l-a băgat în... boale.Jake: Trebuia să vezi, Berta. Paramedicii l-au băgat într-un sac de plastic şi au tras fermoarul. Berta: Serios? Jake: Semăna cu o chestie din aia în care aduc cei de la livrări pizza pentru a o păstra caldă. Mă întreb dacă l-au dus la morgă în treizeci de minute sau mai puţin.O stradă nu s-a mai pavatDe când a fost ales primarul,Doar fetele-au ieşit şi l-au salvatŞi fac cu conştiinţă trotuarul.Când sufletul ţi l-a