Oricât de mici sunt, chiar şi păianjenii dansează pe pânza lor.


oricât-de-mici-sunt-chiar-şi-păianjenii-dansează-pe-pânza-lor
proverbe coreeneoricâtdemicisuntchiarşipăianjeniidanseazăpepânzalororicât dede micimici suntchiar şişi păianjeniipăianjenii danseazădansează pepe pânzapânza lororicât de micide mici suntchiar şi păianjeniişi păianjenii danseazăpăianjenii dansează pedansează pe pânzape pânza lororicât de mici suntchiar şi păianjenii danseazăşi păianjenii dansează pepăianjenii dansează pe pânzadansează pe pânza lorchiar şi păianjenii dansează peşi păianjenii dansează pe pânzapăianjenii dansează pe pânza lor

Oricât de imperfecte ar putea fi lucrările credinciosului, sunt totuşi plăcute lui Dumnezeu prin intervenţia iertării... Răsplata este dată pentru eforturile lor, chiar dacă sunt imperfecte, exact ca şi cum ar fi fost eliberaţi de datoria lor, pe de-a întregul.Parintii n-ar trebui sa-i minta pe copiii lor niciodata, nici macar atunci cand pare a fi in folosul lor. Minciuna este ceva foarte periculos chiar si in cantitati mici. Ea deterioreaza constiinta, iar aceasta, impreuna cu dragostea, sunt lucruri de valoare eterna.Iubirea ocupă primul loc. Şi iubirea de meserie, tot iubire este. Cred că omul, în tot ce face, trebuie să fie total. Chiar dacă urăşte, s-o facă cu totul. Aşa cum fac copiii mici, când li se strică jucăria: plâng din toată fiinţa lor. Şi când se bucură, râd din toată fiinţa lor. Ei sunt totali. De asta, copilul mic nu este vulgar, nu este Pe cer dansează lumina şi întunericul ca pereche. Pe pământ dansează viaţa şi moartea ca pereche. Dansul e acela care exprimă mesajul primitiv al creaţiei.Dacă dările ridiciŞi le-mparţi pe la tâlhari,Lefurile noastre-s mici,Iar ale lor... sunt mari.Eu sunt pânza pe care femeile îşi pictează visele...