Omul este mai dur ca fierul, mai tare ca piatra şi mai fragil ca un trandafir.


omul-este-mai-dur-ca-fierul-mai-tare-ca-piatra-şi-mai-fragil-ca-un-trandafir
proverbe turceştiomulestemaidurcafierultarepiatraşifragiluntrandafiromul esteeste maimai durdur caca fierulmai taretare caca piatrapiatra şişi maimai fragilfragil caca unun trandafiromul este maieste mai durmai dur cadur ca fierulmai tare catare ca piatraca piatra şipiatra şi maişi mai fragilmai fragil cafragil ca unca un trandafiromul este mai dureste mai dur camai dur ca fierulmai tare ca piatratare ca piatra şica piatra şi maipiatra şi mai fragilşi mai fragil camai fragil ca unfragil ca un trandafiromul este mai dur caeste mai dur ca fierulmai tare ca piatra şitare ca piatra şi maica piatra şi mai fragilpiatra şi mai fragil caşi mai fragil ca unmai fragil ca un trandafir

Tare - Tare ca fierul. Se mai spune şi tare ca piatra, dar efectul e mai slab.Omul este mai dur ca o stâncă şi mai fragil ca un ou.- Ce îmi recomandă fata,Să mai fiu tare ca piatra?- Un alt leac mai forte nu e:Fă-ţi matale... o statuie.Şoarecele care roade fierul, de ce oare atacă ce e mai tare ca dinţii lui?Sfinxul: Cine e mai puternic decât destinul? Oedipe: Omul, omul este mai tare ca destinul.Părea mândră şi frumoasă ca un crinŞi pură ca un trandafir, tânăra fată,Dar uitându-mă mai atent puţin,Am observat că de fapt era... muşcată.