O femeie are nevoie de geniu şi de o mare modestie pentru ca ceilalţi să-i tolereze inteligenţa.


o-femeie-are-nevoie-de-geniu-şi-de-o-mare-modestie-pentru-ca-ceilalţi-să-i-tolereze-inteligenţa
iulia hasdeufemeiearenevoiedegeniuşimaremodestiepentrucaceilalţisăitolerezeinteligenţao femeiefemeie areare nevoienevoie dede geniugeniu şişi dede oo maremare modestiemodestie pentrupentru caca ceilalţitolereze inteligenţao femeie arefemeie are nevoieare nevoie denevoie de geniude geniu şigeniu şi deşi de ode o mareo mare modestiemare modestie pentrumodestie pentru capentru ca ceilalţio femeie are nevoiefemeie are nevoie deare nevoie de geniunevoie de geniu şide geniu şi degeniu şi de oşi de o marede o mare modestieo mare modestie pentrumare modestie pentru camodestie pentru ca ceilalţio femeie are nevoie defemeie are nevoie de geniuare nevoie de geniu şinevoie de geniu şi dede geniu şi de ogeniu şi de o mareşi de o mare modestiede o mare modestie pentruo mare modestie pentru camare modestie pentru ca ceilalţi

Inteligenţa, oricât de mare, nu e suficientă pentru a te curăţa de prejudecăţi. Cu cât inteligenţa e mai mare, cu atât prejudecata e mai voinică, pentru că ai aparat s-o justifici.Pentru a domoli un elefant, ai nevoie de un par, pentru a opri un cal, ai nevoie de un bici, iar pentru a stăvili o femeie, ai nevoie de o inimă.O femeie nu are nevoie de Botox şi nici de silicoane. O femeie are nevoie de atitudine, încredere în sine şi un bărbat care să o completeze.Admir o femeie pentru inteligenţa şi personalitatea sa. Frumuseţea nu este suficientă.Inteligenţa singură fără inteligenţa inimii este doar o simplă logică şi nu e mare lucru de ea.Pentru o femeie frumoasă este dificil să se abţină din a se lăuda cu frumuseţea ei, dacă nu o ajută inteligenţa.