Nu numai oamenilor, dar şi lucrurilor trebuie să li se ia masca şi să li se redea aspectul propriu.


nu-numai-oamenilor-dar-şi-lucrurilor-trebuie-să-li-se-ia-masca-şi-să-li-se-redea-aspectul-propriu
senecanunumaioamenilordarşilucrurilortrebuieliseiamascaredeaaspectulpropriunu numainumai oamenilordar şişi lucrurilortrebuie săsă lili sese iaia mascamasca şisă lili sese redearedea aspectulaspectul propriunu numai oamenilordar şi lucrurilorşi lucrurilor trebuielucrurilor trebuie sătrebuie să lisă li seli se iase ia mascaia masca şimasca şi săşi să lisă li seli se redease redea aspectulredea aspectul propriudar şi lucrurilor trebuieşi lucrurilor trebuie sălucrurilor trebuie să litrebuie să li sesă li se iali se ia mascase ia masca şiia masca şi sămasca şi să lişi să li sesă li se redeali se redea aspectulse redea aspectul propriudar şi lucrurilor trebuie săşi lucrurilor trebuie să lilucrurilor trebuie să li setrebuie să li se iasă li se ia mascali se ia masca şise ia masca şi săia masca şi să limasca şi să li seşi să li se redeasă li se redea aspectulli se redea aspectul propriu

Adeseori oamenilor trebuie să li se facă binele cu sila.Omul dionisiac prezintă o oarecare asemănare cu Hamlet: amândoi au aruncat odată o privire cuprinzătoare în esenţa lucrurilor, au ajuns la cunoaştere şi le este scârbă de acţiune; căci acţiunea lor nu poate schimba întru nimic esenţa veşnică a lucrurilor, li se pare ridicol sau umilitor să li se ceară ca lumea, care a ieşit din ţâţâni, să fie pusă la loc de ei.O civilizaţie se clădeşte pe ceea ce li se cere oamenilor, nu pe ceea ce li se dă.Am învăţat că nu contează ce li se întâmplă oamenilor, ci contează ce fac ei cu ceea ce li se întâmplă.Adesea cei ce se iubesc se ţin de mână şi visează împreună la fericirile viitoare. Dar, cât vor trăi ei, nu vor avea fericire mai mare ca în clipa aceea când mâinile li se împletesc şi visele li se întrepătrund.Oamenii fac greşeala de a nu-şi măsura corect speranţele, şi atunci li se întâmplă să fie dezamăgiţi când speranţe prea mari pentru ei, nu li se împlinesc.