Nu fac spectacole pentru o categorie elitistă de oameni. Mai întâlnesc uneori nişte tipi bizari, pentru că vreau totuşi să folosesc nişte eufemisme, care zic că pe ei nu-i interesează publicul. Păi, dacă nu te interesează publicul, du-te la tine-n baie şi trage un Hamlet acolo, să crape pereţii.


nu-fac-spectacole-pentru-o-categorie-elitistă-de-oameni-mai-întâlnesc-uneori-şte-tipi-bizari-pentru-că-vreau-totuşi-să-folosesc-şte-eufemisme
horaţiu mălăelenufacspectacolepentrucategorieelitistădeoamenimaiîntâlnescuneoriniştetipibizarivreautotuşifolosesceufemismecarezicpeeinuiintereseazăpubliculpăidacănutepubliculdutetinenbaieşitrageunhamletacolocrapepereţiinu facfac spectacolespectacole pentrupentru oo categoriecategorie elitistăelitistă dede oamenimai întâlnescîntâlnesc uneoriuneori niştenişte tipitipi bizaripentru căcă vreauvreau totuşitotuşi săsă folosescfolosesc niştenişte eufemismecare ziczic căcă pepe eiinteresează publiculdacă nunu tete intereseazăinteresează publiculbaie şişi tragetrage unun hamlethamlet acolosă crapecrape pereţiinu fac spectacolefac spectacole pentruspectacole pentru opentru o categorieo categorie elitistăcategorie elitistă deelitistă de oamenimai întâlnesc uneoriîntâlnesc uneori nişteuneori nişte tipinişte tipi bizaripentru că vreaucă vreau totuşivreau totuşi sătotuşi să folosescsă folosesc niştefolosesc nişte eufemismecare zic căzic că pecă pe eidacă nu tenu te intereseazăte interesează publiculbaie şi trageşi trage untrage un hamletun hamlet acolosă crape pereţii

Publicul de provincie este bun de pus la rană. Este un public care mie îmi stârneşte un soi de duioşie şi de grijă mai mare decât pentru publicul din Bucureşti. Mi se par nişte oameni care vin să te iubească de toţi banii pe care i-au dat pe bilet.Lorelai: Vreau să te uiţi la fundul lui Kirk. Sookie: De ce? Lorelai: Păi pentru că a intrat în nişte tufişuri de trandafiri şi i-au intrat nişte spini acolo şi m-am gândit la tine. Sookie: La mine? De ce la mine? Lorelai: Păi, pentru că... eşti bucătăreasă.Pe oameni, atunci când sunt sinceri şi lasă măştile pe chiuveta din baie, aşa cum îţi uiţi o bijuterie, îi interesează să fie admiraţi şi apreciaţi de ceilalţi. Îi interesează să nu se facă de râs, să pară respectabili, să aibă o imagine bună. De pildă, dacă toţi cei din camera asta ar şti în momentul ăsta ce cred despre ei, şi-ar îndesa cuţitele pentru peşte în gât, sau poate şi pe cele pentru sarmale.Şi ştiu din ceea ce am trăit eu însumi că uneori singurătatea nu este decât o altă formă de a iubi; şi că în această formă de dragoste se deşteaptă uneori porniri ciudate; pentru că nu putem obţine totul, vrem să nu mai avem nimic; neputând vindeca o rană, vrem s-o facem mortală. Şi poate că Infernul nu e decât cealaltă faţă a Paradisului. Expulzaţi din Paradis, n-avem unde merge decât în Infern, aşa cum aruncaţi de pe culmea unui munte nimerim în prăpastie. Nu există abisuri fără înălţimi. Numai o prejudecată îi socoteşte pe toţi sinucigaşii nişte oameni care şi-au încheiat socotelile cu viaţa şi nu-i mai interesează nimic. Cei mai mulţi dintre ei, probabil, nu sunt decât nişte oameni care au eşuat în încercarea de a găsi o soluţie.E foarte greu să nu ai voie să plângi, să nu ai voie să suferi. Mama mi-a spus să mă gândesc bine dacă vreau să fac asta, pentru că va fi ca un rol de actor, că pe oameni nu-i interesează cum sunt eu acasă, dacă sufăr sau nu.Lumea şi acum mă cunoaşte, iar copiii mă strigă pe nume pe stradă. Nu pentru că am nasul cârn, ci pentru că tot ce am făcut i-a îmbogăţit pe oameni, le-a creat un fel de 'bancă de date' în suflet. De asta îmi place revista: îmi confirmă că am făcut ceva pentru oameni. Publicul românesc ştie să decanteze ce e bun şi receptează calitatea, sensul educativ al materialului, după cum sancţionează imediat, în caz contrar. Eu, de exemplu, n-aş putea să mai spun lucruri indecente pe scenă, cum fac alţii, pentru că n-ar accepta publicul: 'Ce face asta, s-a prostit?'.