Nu există nimic mai dezgustător decât să stai şi să-i asculţi pe actori vorbind în emisiunile TV despre viaţa lor privată.


nu-există-nimic-mai-dezgustător-decât-să-stai-şi-să-i-asculţi-pe-actori-vorbind-în-emisiunile-tv-despre-viaţa-lor-privată
marlon brandonuexistănimicmaidezgustătordecâtstaişisăiasculţipeactorivorbindînemisiuniletvdespreviaţalorprivatănu existăexistă nimicnimic maimai dezgustătordecât săsă staistai şiasculţi pepe actoriactori vorbindvorbind înîn emisiunileemisiunile tvtv despredespre viaţaviaţa lornu există nimicexistă nimic mainimic mai dezgustătormai dezgustător decâtdezgustător decât sădecât să staisă stai şiasculţi pe actoripe actori vorbindactori vorbind învorbind în emisiunileîn emisiunile tvemisiunile tv despretv despre viaţadespre viaţa lorviaţa lor privatănu există nimic maiexistă nimic mai dezgustătornimic mai dezgustător decâtmai dezgustător decât sădezgustător decât să staidecât să stai şiasculţi pe actori vorbindpe actori vorbind înactori vorbind în emisiunilevorbind în emisiunile tvîn emisiunile tv despreemisiunile tv despre viaţatv despre viaţa lordespre viaţa lor privatănu există nimic mai dezgustătorexistă nimic mai dezgustător decâtnimic mai dezgustător decât sămai dezgustător decât să staidezgustător decât să stai şiasculţi pe actori vorbind înpe actori vorbind în emisiunileactori vorbind în emisiunile tvvorbind în emisiunile tv despreîn emisiunile tv despre viaţaemisiunile tv despre viaţa lortv despre viaţa lor privată

Nu e nimic mai plictisitor decât actori vorbind despre jocul actoricesc.Credinţa este unul dintre cele mai preţioase atuuri de care dispui, aşa că nu permite nici unui om lipsit de (sau sărac în) capacitatea de a crede să te scoată de pe făgaşul tău. Dacă stai să-i asculţi pe asemenea indivizi, vei trăi viaţa lor, nu pe a ta.Dacă nu ar mai exista vicii, puţin probabil ca emisiunile Tv de entertainment să mai aibă rating.Viaţa mea privată e privată. În acelaşi timp, nu am nimic de ascuns. De aceea, vă voi spune că sunt foarte fericită.Prea mulţi oameni îşi fac griji despre siguranţa lor şi nu despre şansa de face ceva. Viaţa pare să-i sperie mai mult decât moartea.Adrian (despre sex): Nu pot! E dezgustător. Andrew: Cum să fie dezgustător? Nici măcar nu m-am dezbrăcat încă!