Nu ai nevoie să ştii exact ce se întâmplă sau unde duc toate. Ceea ce ai nevoie este să recunoşti posibilităţile şi provocările oferite de momentul prezent şi să le îmbrăţişezi cu curaj, credinţă şi speranţă.


nu-ai-nevoie-să-ştii-exact-se-întâmplă-sau-unde-duc-toate-ceea-ai-nevoie-este-să-recunoşti-posibilităţile-şi-provocările-oferite-de
thomas mertonnuainevoieştiiexactseîntâmplăsauundeductoateceeaesterecunoştiposibilităţileşiprovocărileoferitedemomentulprezentîmbrăţişezicucurajcredinţăsperanţănu aiai nevoienevoie săsă ştiiştii exactexact cece sese întâmplăîntâmplă sausau undeunde ducduc toateceea cece aiai nevoienevoie esteeste săsă recunoştirecunoşti posibilităţileposibilităţile şişi provocărileprovocările oferiteoferite dede momentulmomentul prezentprezent şile îmbrăţişeziîmbrăţişezi cucu curajcredinţă şişi speranţănu ai nevoieai nevoie sănevoie să ştiisă ştii exactştii exact ceexact ce sece se întâmplăse întâmplă sauîntâmplă sau undesau unde ducunde duc toateceea ce aice ai nevoieai nevoie estenevoie este săeste să recunoştisă recunoşti posibilităţilerecunoşti posibilităţile şiposibilităţile şi provocărileşi provocările oferiteprovocările oferite deoferite de momentulde momentul prezentmomentul prezent şiprezent şi săsă le îmbrăţişezile îmbrăţişezi cuîmbrăţişezi cu curajcredinţă şi speranţă

Adevărul este că posezi tot ceea ce ai nevoie. Nu ţi s-a refuzat nimic din ceea ce ai nevoie. În acest sens, nu poţi Educaţia înseamnă să ştii unde să te duci pentru a găsi ceea ce ai nevoie să ştii; şi înseamnă să ştii cum să foloseşti informaţiile pe care le afli.Caută, dacă găseşti şi ştii să păstrezi, păstrează, dacă nu, lasă ceea ce ai găsit acolo unde ai găsit şi în felul în care l-ai găsit, alcineva poate avea nevoie de ceea ce tu ai găsit, nu te gândi dacă acel cineva caută sau nu.Nu este nevoie să ştii unde mergi. Nu este nevoie să ştii de ce mergi. Tot ceea ce e nevoie să ştii este faptul că mergi plin de veselie; dacă faci acest lucru, nu poţi greşi.Ceea ce Iluminarea îţi cere să faci este să ştii ceva ce n-ai trăit ca experienţă şi, astfel, să o trăieşti. Cunoaşterea deschide uşa experienţei, dar tu îţi închipui că lucrurile se întâmplă exact invers.Când te concentrezi pe datorii, ai parte de datorii. Când te concentrezi pe prosperitate, ai parte de bani. Pentru asta ai nevoie în momentul acesta de un plan, care să te aducă pe zero şi să te poţi concentra pe prosperitate. Asta înseamnă să-ţi faci planul cu absolut toate datoriile pe care le ai, să le achiţi ca să fii pe zero cu toată lumea şi să poţi să te bucuri de libertate şi de ceea ce poţi tu să devii în continuare.