Note răsfrânte -pe cântec de chitarăgânduri ascunse.


note-răsfrânte-pe-cântec-de-chitarăgânduri-ascunse
valeria mahoknoterăsfrântepecântecdechitarăgânduriascunsenote răsfrântepe cânteccântec dede chitarăgândurichitarăgânduri ascunsepe cântec decântec de chitarăgânduride chitarăgânduri ascunsepe cântec de chitarăgânduricântec de chitarăgânduri ascunsepe cântec de chitarăgânduri ascunse

Când punem emoţiile pe note, se naşte un cântec...Femeia însufleţeşte totul, învăluie lucrurile cu cântec şi caută fără încetare firele ascunse ale ţesăturii vieţii.Fiecare cântec este un copil pe care îl îngrijesc, îl hrănesc şi căruia îi dăruiesc dragostea mea. Chiar dacă nu ai compus niciodată un cântec, viaţa ta e un cântec. Cum ar putea să nu fie?Muzica-i, pe note, multă,Este cel mai bun atest,Pentru ce, cei ce-o ascultă,Îi scriu note... de protest.Cineva cânta un cântec popular românesc. Priveam prin înserare cum treceau oi cu picioare roşii prin cântec. Şi-am auzit cum s-a oprit vântul în cântec.Găseşte-ţi talentele ascunse, potenţialul ascuns, scopurile ascunse şi transformă-le într-o afacere mai bună în beneficiul întregii lumi.