Nicio femeie nu rezistă admiraţiei şi cadourilor - mai ales cadourilor, cu condiţia să fie exact lucrurile pe care şi le doreşte.


nicio-femeie-nu-rezistă-admiraţiei-şi-cadourilor-mai-ales-cadourilor-cu-condiţia-să-fie-exact-lucrurile-pe-care-şi-doreşte
wilkie collinsniciofemeienurezistăadmiraţieişicadourilormaialescadourilorcucondiţiafieexactlucrurilepecaredoreştenicio femeiefemeie nunu rezistărezistă admiraţieiadmiraţiei şişi cadourilormaimai alesales cadourilorcu condiţiacondiţia săsă fiefie exactexact lucrurilelucrurile pepe carecare şile doreştenicio femeie nufemeie nu rezistănu rezistă admiraţieirezistă admiraţiei şiadmiraţiei şi cadourilorşi cadourilormai alesmai ales cadourilorcu condiţia săcondiţia să fiesă fie exactfie exact lucrurileexact lucrurile pelucrurile pe carepe care şicare şi leşi le doreştenicio femeie nu rezistăfemeie nu rezistă admiraţieinu rezistă admiraţiei şirezistă admiraţiei şi cadouriloradmiraţiei şi cadourilormai ales cadourilorcu condiţia să fiecondiţia să fie exactsă fie exact lucrurilefie exact lucrurile peexact lucrurile pe carelucrurile pe care şipe care şi lecare şi le doreştenicio femeie nu rezistă admiraţieifemeie nu rezistă admiraţiei şinu rezistă admiraţiei şi cadourilorrezistă admiraţiei şi cadourilorcu condiţia să fie exactcondiţia să fie exact lucrurilesă fie exact lucrurile pefie exact lucrurile pe careexact lucrurile pe care şilucrurile pe care şi lepe care şi le doreşte

Iubesc Crăciunul, nu doar datorită cadourilor, ci şi decoraţiunilor, luminilor, căldurii sezonului.Emily: Cred că e vremea cadourilor. Rory: Nu trebuia. Lorelai: Da, mamă, nu trebuia. Decât dacă ai luat ceva ce o să mi se potrivească şi mie, caz în care, bravo ţie.În ceea ce priveşte lucrurile pe care le cred sau nu, pot crede orice, cu condiţia să fie de-a dreptul incredibil.Nicio femeie care se respectă nu îşi doreşte jumătăţi de măsură. O femeie îşi doreşte dragoste, pasiune, atenţie, energie şi cea mai bună variantă a ta. Oferă-i aceste lucruri şi nu va fi doar a ta, dar va rămâne a ta!Lucrurile pe care ni le negăm, cele de care fugim sau pe care le ascundem sunt exact cele pe care trebuie să ni le vindecăm, să ni le acceptăm sau dezvoltăm. Ştiu că e greu să ni le privim, să le descoperim, însă exact aici este provocarea şi asta e ceea ce ne va face să creştem şi să evoluăm în adevăratul sens al cuvântului!Nicio femeie nu doreşte să fie purtată de un bărbat; ea doar vrea ca el să vrea să o facă.