Neliniştită, în pridvor,Bătu nervoasă din piciorCu gânduri de-ndoială pline:Când pleacă? De pe unde vine?


neliniştită-în-pridvorbă-nervoasă-din-piciorcu-gânduri-de-ndoială-plinecând-pleacă-de-pe-unde-vine
laurian ionicăneliniştităînpridvorbătunervoasădinpiciorcugânduridendoialăplinecândpleacădepeundevinenervoasă dindin piciorcupiciorcu gânduride pepe undeunde vinenervoasă din piciorcudin piciorcu gânduride pe undepe unde vinenervoasă din piciorcu gânduride pe unde vine

Cum se dă românul mare,În vacanţă nici nu-i pasă,Pleacă-n munţi, pleacă la mare,... când mai vine pe acasă.Stau singur în întunericul adăpostului din bambusciupind lăuta, fluierând dus pe gânduri;păduri adânci pe care nu le cunoaşte nimeni,unde luna strălucitoare vine să mă lumineze.Cea mare din surori bătu cu piciorul în pământ, şi deodată se deschise în două duşumeaua casei. Ele se coborâră prin acea deschizătură şi merseră, până se ajunseră la o grădină gărduită cu zid de aramă. Când fură să intre, fata cea mare bătu din picior iarăşi şi porţile cele de oţel ale grădinei se deschiseră. Intrând, băiatul călcă pe rochia fetei celei mici.Sărutul tău ascundea frumuseţea ispitelor desenate pe gânduri nerostite. O singură clipă să-mi fi atins buzele rosii cu tăcerea privirilor mistuitoare, pline de păcat şi dorinţe... Tu erai noaptea mea cu aromă de libertate şi nisipul ud ascuns în palmele albe. Erai furtuna din gândurile pustii şi liniştea care străbate ecoul şoaptelor pline de poveşti...Fericirea e doar simpla simţire pe care o avem fiecare din noi. Nu zice când vine, doar există. Bucură-te de ea, pentru că nu se ştie când pleacă.Nu fiinţa ta reală este neliniştită, ci reflectarea ei în minte apare astfel pentru că mintea este neliniştită. Este întocmai ca reflectarea lunii în apa agitată de vânt.