Neliniştită, în pridvor,Bătu nervoasă din piciorCu gânduri de-ndoială pline:Când pleacă? De pe unde vine?


neliniştită-în-pridvorbă-nervoasă-din-piciorcu-gânduri-de-ndoială-plinecând-pleacă-de-pe-unde-vine
laurian ionicăneliniştităînpridvorbătunervoasădinpiciorcugânduridendoialăplinecândpleacădepeundevinenervoasă dindin piciorcupiciorcu gânduride pepe undeunde vinenervoasă din piciorcudin piciorcu gânduride pe undepe unde vinenervoasă din piciorcu gânduride pe unde vine

Cum se dă românul mare,În vacanţă nici nu-i pasă,Pleacă-n munţi, pleacă la mare,... când mai vine pe acasă.Stau singur în întunericul adăpostului din bambusciupind lăuta, fluierând dus pe gânduri;păduri adânci pe care nu le cunoaşte nimeni,unde luna strălucitoare vine să mă lumineze.Cea mare din surori bătu cu piciorul în pământ, şi deodată se deschise în două duşumeaua casei. Ele se coborâră prin acea deschizătură şi merseră, până se ajunseră la o grădină gărduită cu zid de aramă. Când fură să intre, fata cea mare bătu din picior iarăşi şi porţile cele de oţel ale grădinei se deschiseră. Intrând, băiatul călcă pe rochia fetei celei mici.Sărutul tău ascundea frumuseţea ispitelor desenate pe gânduri nerostite. O singură clipă să-mi fi atins buzele rosii cu tăcerea privirilor mistuitoare, pline de păcat şi dorinţe... Tu erai noaptea mea cu aromă de libertate şi nisipul ud ascuns în palmele albe. Erai furtuna din gândurile pustii şi liniştea care străbate ecoul şoaptelor pline de poveşti...Fericirea e doar simpla simţire pe care o avem fiecare din noi. Nu zice când vine, doar există. Bucură-te de ea, pentru că nu se ştie când pleacă.Nu-ncape-ndoială ca voi merge în raiFără vreo pilă sau să dau vreun parai,Nu-ncape nici gândul că e bun sau că-i răuEl iese pe gură cum l-a dat DumnezăuŞi-astfel reiese că sunt deştept nătărău... Nu-ncape-ndoială ca voi arde în iadDe dor de iubire la doar minus un gradNu-ncape nici mintea de-i bună sau reaŞi-atunci dă pe-afară că-i vine-a fătaDin asta reiese că dracu-i sadea... .Când capul e troacă, latrină ţi-e guruIar viaţa-ţi confirmă: gura bate... -mprejuru!...