Ne-am unit, vă spunem vouă,Căci avem acelaşi ţel,Vrem să-avem o faţă nouă,Dor că bărbile-s la fel. - Borcanul cu Citate

Ne-am unit, vă spunem vouă,Căci avem acelaşi ţel,Vrem să-avem o faţă nouă,Dor că bărbile-s la fel.


ne-am-unit-vă-spunem-vouăcă-avem-acelaşi-ţelvrem-să-avem-o-faţă-nouădor-că-bărbile-s-fel
alexandru nacuneamunitspunemvouăcăciavemacelaşiţelvremsăavemfaţănouădorbărbilesfelvă spunemavem acelaşio faţăla fel

S-au înregistrat abateri ale unui număr de SS-işti. Nu sunt foarte mulţi, dar vor fi ai morţii – fără milă! Avem dreptul moral, am avut obligaţia faţă de poporul acesta, care voia să ne omoare, să-l omorâm. Dar nu avem dreptul să ne îmbogăţim nici măcar cu o blană, cu o marcă, cu o ţigaretă, cu un ceasornic sau altceva. Nu avem acest drept. Căci nu vrem ca la urmă, deoarece exterminăm bacilul, să ne îmbolnăvim de bacil şi să murim.Avem fiecare un organism fizic, o minte, emoţii. Suntem născuţi toţi în acelaşi fel şi toţi murim. Toţi ne dorim fericirea şi nu vrem să suferim.Ne spun cei care-s la putereC-o s-avem trai îmbelşugat,Când o să facă plopul pere... Deci mai avem de aşteptat!Este mai complicat decât pare a fi.Ai un pachet în faţă.Multe posibilităţi.Nu este chiar întreg.Lipsesc doar câteva bucăţi.Este în regulă.Toţi avem un trecut.Am făcut alegeri care ne definesc.Alegeri care spun cine suntem,de unde venim şi încotro ne îndreptăm.Eu te accept aşa.Acum, te rog, alege una.Ştiu că avem trăsături comune,ne învârtim şi ne aşezăm în acelaşi spaţiu.Ai putea spune că suntem toate la fel.Dar nu.Pentru o secundă una dintre noi este diferită.Este specială.Acela este momentul în care faci o alegere.Şi m-ai ales pe mine.Tu nu ştii că metoda filosifică ţine de căzăturadin pat a bunicii aglaia? avem mişcare? avem.avem gândire? avem. avem concepte? avem.pe dracu-zise liftierul-prighetorilesunt închise în alt salon.Să găsim o alinare:Noi îi spunem ce ne doareŞi-ntr-o caldă-afecţiuneEl doar bărbile ne pune.