Natura m-a înzestrat cu un dar deosebit – glasul – iar Providenţa m-a ajutat să-l dăruiesc cu generozitate tuturor celor care, ascultându-l au găsit în aceasta o plăcere şi o bucurie.


natura-m-a-înzestrat-cu-un-dar-deosebit-glasul-iar-providenţa-m-a-ajutat-să-l-dăruiesc-cu-generozitate-tuturor-celor-care-ascultându-l-găsit
garbis zobiannaturaînzestratcuundardeosebitglasuliarprovidenţaajutatsăldăruiescgenerozitatetuturorcelorcareascultândulgăsitînaceastaplăcereşibucurieînzestrat cucu unun dardar deosebitdeosebit –– glasulglasul –– iariar providenţadăruiesc cucu generozitategenerozitate tuturorau găsitgăsit înîn aceastaaceasta oo plăcereplăcere şio bucurieînzestrat cu uncu un darun dar deosebitdar deosebit –deosebit – glasul– glasul –glasul – iar– iar providenţadăruiesc cu generozitatecu generozitate tuturorgenerozitate tuturor celortuturor celor careau găsit îngăsit în aceastaîn aceasta oaceasta o plăcereo plăcere şiplăcere şi oşi o bucurie

Fetiţe dulci am tot găsit,(Refrenul n-o să-l mai repet)Azi sunt deja un om sfârşitCă m-au găsit... cu diabet...I-am trimis o scrisoare cerându-i ca în amintirea vremurilor de demultSă-mi demobilizeze feciorul din armată;Dar poate că nu a putut-o citi.De aceea am mers în oraş şi l-am convins pe James Garber,Care scria minunat, să-i compună o scrisoare.Dar poate că s-a pierdut la poştă.Aşa că am făcut tot drumul până la Washington;Mi-a luat mai mult de o oră să găsesc Casa Albă.Când am găsit-o, nu m-au lăsat să intru, Ascunzându-şi zâmbetele. Apoi m-am gândit:Am muncit şi-am respectat harul cu care m-a înzestrat natura, Dumnezeu şi doar atât. Restul a venit fără ştirea şi vrerea mea. M-am dăruit artei şi oamenilor, pentru ei trăind şi în prezent.La greu, l-am ajutat mereuŞi-amic i-am fost, aşa gândesc,Dar nu-nţeleg al său tupeuDe-a m-obliga să-l şi citesc!Oamenii: moştenitorii tuturor celor ce au murit, asociaţii tuturor celor ce trăiesc, providenţa tuturor celor ce se vor naşte.Cărţile au lăsat câte ceva, mult-puţin, în mintea şi sufletul meu, contribuind, în mare parte, să-mi păstrez optimismul şi exuberanţa tinereţii, care m-au ajutat să muncesc cu râvnă şi plăcere.