Natura m-a înzestrat cu un dar deosebit – glasul – iar Providenţa m-a ajutat să-l dăruiesc cu generozitate tuturor celor care, ascultându-l au găsit în aceasta o plăcere şi o bucurie.


natura-m-a-înzestrat-cu-un-dar-deosebit-glasul-iar-providenţa-m-a-ajutat-să-l-dăruiesc-cu-generozitate-tuturor-celor-care-ascultându-l-găsit
garbis zobiannaturaînzestratcuundardeosebitglasuliarprovidenţaajutatsăldăruiescgenerozitatetuturorcelorcareascultândulgăsitînaceastaplăcereşibucurieînzestrat cucu unun dardar deosebitdeosebit –– glasulglasul –– iariar providenţadăruiesc cucu generozitategenerozitate tuturorau găsitgăsit înîn aceastaaceasta oo plăcereplăcere şio bucurieînzestrat cu uncu un darun dar deosebitdar deosebit –deosebit – glasul– glasul –glasul – iar– iar providenţadăruiesc cu generozitatecu generozitate tuturorgenerozitate tuturor celortuturor celor careau găsit îngăsit în aceastaîn aceasta oaceasta o plăcereo plăcere şiplăcere şi oşi o bucurie

Oamenii: moştenitorii tuturor celor ce au murit, asociaţii tuturor celor ce trăiesc, providenţa tuturor celor ce se vor naşte.Ragetti (studiază atent Biblia întoarsă cu susul în jos): Eu zic că Providenţa e cea care ne-a scăpat din închisoare. Pintel: Şi eu spun că am scăpat datorită isteţimii mele. (Către câinele cu chei.) Nu-i aşa, Poochie? Ragetti: Cum ştii că nu Providenţa e cea care te-a ajutat să fii isteţ?Când dăruiesc, mă dăruiesc pe mine!Tot ce dau, oricât ar fi de mult, e încă prea puţin dar, în tot, în toate,sunt eu însămi!Când dăruiesc un zâmbet, un gând, o bucurie,Pe mine mă dau! Întreagă!Ce fericire, dar şi ce nefericire, să fii un om superior înzestrat. Să înţelegi lumea, să faci perceptibil glasul în care o mie de lucruri se exprimă printr-o mie de limbi, să te simţi una cu nemuritorii tuturor secolelor – este o fericire asemenea celei mai înalte ce poate fi cunoscută pe pământ. Dar umbra este adâncă. Căci sensibilitatea este accentuată în aceeaşi măsură şi ecoul durerii în suflet este înmiit (şi adesea, din cauza unor lucruri ce nici nu sunt resimţite de restul lumii).Ceea ce este cu adevărat nou în ţările zise capitaliste – şi este un punct crucial – este că mulţumirea puterii, cu convingerile care o inspiră, este acum a celor mulţi, nu numai a câtorva. Ea operează sub egida inatacabilă a democraţiei, chiar dacă aceasta nu este democraţia tuturor cetăţenilor, dar a celor care, pentru a apăra privilegiile lor economice şi sociale, se duc efectiv la urne. Rezultatul este un stat care nu ia în seamă realitatea şi nevoile populaţiei, ci doar opiniile celor satisfăcuţi, ce reprezintă majoritatea votanţilor.Crezi că darul înseamnă