Mândria distruge totul. Pentru a fi asemănători lui Iisus, trebuie să fim blânzi şi umili în sufletul nostru. - Borcanul cu Citate

Mândria distruge totul. Pentru a fi asemănători lui Iisus, trebuie să fim blânzi şi umili în sufletul nostru.


mândria-distruge-totul-pentru-a-fi-asemănători-lui-iisus-trebuie-să-fim-blânzi-şi-umili-în-sufletul-nostru
maica terezamândriadistrugetotulpentrufiasemănătoriluiiisustrebuiefimblânzişiumiliînsufletulnostrumândria distrugedistruge totulfi asemănătoriasemănători luilui iisustrebuie săsă fimfim blânziblânzi şişi umiliumili înîn sufletulsufletul nostrumândria distruge totulpentru a fia fi asemănătorifi asemănători luiasemănători lui iisustrebuie să fimsă fim blânzifim blânzi şiblânzi şi umilişi umili înumili în sufletulîn sufletul nostrupentru a fi asemănătoria fi asemănători luifi asemănători lui iisustrebuie să fim blânzisă fim blânzi şifim blânzi şi umiliblânzi şi umili înşi umili în sufletulumili în sufletul nostrupentru a fi asemănători luia fi asemănători lui iisustrebuie să fim blânzi şisă fim blânzi şi umilifim blânzi şi umili înblânzi şi umili în sufletulşi umili în sufletul nostru

Lăsaţi-i pe cei blânzi şi umili să moştenească pământul - aşa şi merită.Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi.Sutler: Concetăţeni englezi, în seara aceasta ţara noastră, cea pe care o reprezentăm şi pe care cu toţii o îndrăgim este groaznic ameninţată. Acest asalt violent şi unic asupra securităţii noastre nu va trece neobservat... sau nepedepsit. Duşmanul nostru este unul perfid, care caută să ne despartă şi să distrugă chiar fundamentul măreţei noastre naţiuni. În seara aceasta, trebuie să fim fermi. Trebuie să fim hotărâţi. Însă, în mod special trebuie să fim uniţi. Cei care vor fi prinşi în seara aceasta că instigă la asediu vor fi consideraţi aliaţi ai duşmanului nostru şi vor fi judecaţi ca şi terorişti fără indulgenţă sau excepţii. În seara aceasta, fac cea mai fermă făgăduială: dreptatea se va schimba, va fi dreaptă şi nu va avea milă.Sistemul nostru nervos nu este o ficţiune, este o parte din organismul nostru, iar sufletul există material şi se află în interiorul nostru, ca dinţii. Nu ne putem permite să-l călcăm în picioare fără să fim pedepsiţi.Noi, cei care luptăm pentru visul nostru, suferim mult mai mult când lucrurile nu merg aşa cum trebuie, pentru că nu putem să revenim la vechea scuză: Dacă dragostea ar fi de plumb şi trandafirii ar fi griŞi muza mea ar fi de lavă şi la apus ar împietri,De ar fi totul de noroi şi noi şi stelele pe cer,De ar fi totul în jurul nostru un infinit cam efemer,De s-ar stinge soarele şi ar năvăli furtuna,De ar cădea meteoriţi într-un tango cu luna,De totul ar fi alb sau negru şi sufletul ar amuţi,M-ai iubi gri?