Lumea mă vede diferit, în funcţie de optica fiecăruia. Unii mă văd în alb, alţii – în negru, iar alţii – în roz.


lumea-mă-vede-diferit-în-funcţie-de-optica-fiecăruia-unii-mă-văd-în-alb-alţii-în-negru-iar-alţii-în-roz
iurie roşcalumeavedediferitînfuncţiedeopticafiecăruiauniivădalbalţiinegruiarrozlumea mămă vedevede diferitîn funcţiefuncţie dede opticaoptica fiecăruiaunii mămă vădvăd înîn albalţii –în negruiar alţiialţii –în rozlumea mă vedemă vede diferitîn funcţie defuncţie de opticade optica fiecăruiaunii mă vădmă văd învăd în albalţii – în– în negruiar alţii –alţii – în– în rozlumea mă vede diferitîn funcţie de opticafuncţie de optica fiecăruiaunii mă văd înmă văd în albalţii – în negruiar alţii – înalţii – în rozîn funcţie de optica fiecăruiaunii mă văd în albiar alţii – în roz

Un principe care se sprijină numai pe soartă, se prăbuşeşte de îndată ce aceasta se schimbă. De asemenea, mai cred că e fericit cel care se pricepe să se dea după vremuri şi nefericit cel care nu se pricepe. Căci, după cum se vede, pentru a-şi atinge ţinta care se află în faţa fiecăruia, adică glorie şi bogăţii oamenii acţionează în diferite feluri. Unii înaintează cu grijă, alţii năvalnic, unii cu violenţă, alţii cu viclenie şi pricepere, unii cu răbdare, alţii fără.Mi se pare interesant că lumea fugea de realitate în comunism. În capitalism, nu numai că fugim, ne şi ascundem. Unii-n club, alţii-n mall, alţii-n smartphone / smart tv, alţii-n casă (e mai ieftin), alţii-n lecturi suplimentare.Când sunt abia născut, sunt negru – Când cresc adult, sunt negru – Când stau la soare, sunt negru – Când sunt speriat, sunt negru – Când sunt bolnav, sunt negru – Iar când mor, sunt negru. Dar tu, prietenul meu alb,Când te naşti, eşti roz – Când creşti adult, eşti alb – Când stai la soare, eşti roşu – Când răceşti, eşti vânăt – Când te sperii, eşti galben – Când eşti bolnav, eşti verde – Când mori, eşti cenuşiu – Iar tu-îmi spui mie coloratule?Beţivii se împart după numărul sortimentelor consumate. Unii Noi am fost şi cu unii, şi cu alţii, dar dacă faceţi o analiză, o să vedeţi că unii au fost deja cu alţii, iar alţii au fost deja cu unii.Nimic nu este atât de propriu firii noastre ca a fi în comuniune cu alţii, a avea nevoie unii de alţii şi a ne iubi unii pe alţii.