Lucrând cu iambi, trohei, cu tropi,Fugind într-una după rime,Nu mai priviţi spre înălţime,Prieteni, fiindcă... daţi în gropi. - Borcanul cu Citate

Lucrând cu iambi, trohei, cu tropi,Fugind într-una după rime,Nu mai priviţi spre înălţime,Prieteni, fiindcă... daţi în gropi.


lucrând-cu-iambi-trohei-cu-tropifugind-într-una-după-rimenu-mai-priviţi-spre-înălţimeprieteni-fiindcă-daţi-în-gropi
marin soresculucrândcuiambitroheitropifugindîntrunadupărimenumaipriviţispreînălţimeprietenifiindcădaţiîngropilucrând cucu iambimai priviţipriviţi sprefiindcă daţidaţi înîn gropilucrând cu iambimai priviţi sprefiindcă daţi îndaţi în gropifiindcă daţi în gropi

Priviţi, stelele! Priviţi în sus, priviţi spre zenit!O, priviţi mulţimile care stau în jurul focurilor cereşti!Citadele strălucitoare, palate cu luminate fereşti!Amicii mei, cu rime noi,De vreţi să daţi în T. Gărduş,Vă informez, de pe acuş,S-aveţi şi... oiştea cu voi!Într-una din primele seri ale lunei mai, pe la orele 9, veţi găsi Carul Mare aproape deasupra capului. Cu ajutorul stelelor ei, vom găsi una dintre cele mai frumoase constelaţii ale cerului primăverii: Leul. Duceţi o linie închipuită prin roatele din urmă ale Carului Mare (Ursa Mare) drept spre sud şi veţi da de o stea strălucitoare foarte albă, un adevărat diamant al cerului, Regulus, sau α din Leul. Dacă priviţi spre Regulus cu un binoclu, veţi găsi în apropierea lui o steluţă. Regulus e un soare enorm, de la care lumina ne ajunge în 35 de ani.Lăsaţi speranţa să vă inspire, dar nu daţi voie idealismului să vă orbească. Nu priviţi înapoi, nu puteţi să priviţi niciodată în urmă.Într-o frumoasă după amiază, pe când în casă domnea liniştea, mă jucam în Dar de mult aveam sentimentul, pe care acest studiu l-a transformat în convingere, că Fantezia şi Imaginaţia nu sunt două puteri defel, ci una. Singura diferenţă care există între ele stă, nu în materialul cu care ele operează, ci în gradul de intensitate al puterii operante însăşi. Lucrând la tensiune înaltă, energia imaginativă asimilează şi transmută; coborâtă, aceeaşi energie cuprinde şi uneşte laolaltă acele imagini care, la cel mai înalt nivel, se absorb indisolubil într-una singură.