Limba e naţionalitatea.


limba-e-naţionalitatea
fichtelimbanaţionalitatealimba ee naţionalitatealimba e naţionalitatea

Naţionalitatea şi limba sunt mai scumpe decât libertatea, căci libertatea pierdută se poate recâştiga, dar naţionalitatea niciodată.Fiecare lucru din jur nu face decât să ne închidă conştiinţa, corpul, timpul, rasa, culoarea, limba, naţionalitatea, numele, catalogarea.Grecismul năbuşi limba noastră, clasele avute abia mai îngânau limba părinţilor lor şi numele de Român devenise un nume de dispreţ; limba greacă comanda de pe Tron drepturile şi datoriile oamenilor, dascălii greci ocupau catedrele în şcoala domnească şi tot în limba greacă se ridicau imnurile la cer, pe când cea română abia se mai auzea pe lungul brazdei, în monologul plugarului ce mână boii.Da, când nu sunteţi nici inteligenţi, nici înţelepţi, nici rezonabili, nici buni, sfărâmaţi oasele altora cu limba: e destul să puneţi limba în mişcare şi distrugeţi familii, faceţi oamenii să se piardă, sau îi masacraţi, şi faceţi toate acestea cu gura, cu limba!Nu poţi învăţa pe ceilalţi a-ţi vorbi pe limba ta decât dacă le vorbeşti în limba lor.Dacă naţionalitatea este consimţită, statul este constrângere.