Iubirea se lasă mai uşor desluşită, atunci când te afli pe Muntele Everest.


iubirea-se-lasă-mai-uşor-desluşită-atunci-când-te-afli-pe-muntele-everest
betty marcoviciiubireaselasămaiuşordesluşităatuncicândteaflipemunteleeverestiubirea sese lasălasă maimai uşoratunci cândcând tete afliafli pepe muntelemuntele everestiubirea se lasăse lasă mailasă mai uşormai uşor desluşităatunci când tecând te aflite afli peafli pe muntelepe muntele everestiubirea se lasă maise lasă mai uşorlasă mai uşor desluşităatunci când te aflicând te afli pete afli pe munteleafli pe muntele everestiubirea se lasă mai uşorse lasă mai uşor desluşităatunci când te afli pecând te afli pe muntelete afli pe muntele everest

Frumuseţea se lasă uşor desluşită de ochii muritorilor, fără a fi nevoie de vorbe meşteşugite.Crezi în Dumnezeu? Atunci terbuie să simţi că ai un spirit bun! Iubirea e simţirea Lui! Cine îţi spune acest lucru? Iubirea! Ce simţi când afli asta? Iubire! De ce ai aflat acest lucru? Pentru a iubi! De aceea eu spun că iubirea este datoria noastră faţă de Dumnezeu.Bruce (copleşit de rugăciunile care îi răsună în minte): Ia mai scutiţi-mă! (Bruce e teleportat imediat la Dumnezeu.) Dumnezeu: Impresionant, nu? Bruce: Ăsta e Raiul? Dumnezeu: Nu, e Muntele Everest. Ar trebui să mai dai şi pe Discovery din când în când. Dar presupun că acum nu mai poţi din moment ce eşti mort. (Pauză.) Bruce: Sunt mort? Dumnezeu: Nu, doar te tachinam. Bruce: Nu e amuzant! Nu e deloc amuzant!Aminteşte-ţi că nu e mare lucru să-ţi faci datoria atunci când ţi se impune acest lucru, nu e cu nimic mai merituos decât a-ţi spăla mâinile atunci când ele sunt murdare. Singurul lucru care contează este iubirea pe care o ai faţă de datorie. Atunci când iubirea şi datoria se contopesc, harul se află în tine şi te vei putea bucura de o fericire care merge dincolo de înţelegerea omului.Când din sondaje afli totul,Chiar şi atunci când mare-i mizaTe întrebi: Ce rost mai are votulŞi mai ales, unde-i surpriza?Atunci când te afli printre nebuni, devii şi tu un nebun, ba mai mult, găseşti că nebunia asta are puţin farmec.