Iubirea se lasă mai uşor desluşită, atunci când te afli pe Muntele Everest.


iubirea-se-lasă-mai-uşor-desluşită-atunci-când-te-afli-pe-muntele-everest
betty marcoviciiubireaselasămaiuşordesluşităatuncicândteaflipemunteleeverestiubirea sese lasălasă maimai uşoratunci cândcând tete afliafli pepe muntelemuntele everestiubirea se lasăse lasă mailasă mai uşormai uşor desluşităatunci când tecând te aflite afli peafli pe muntelepe muntele everestiubirea se lasă maise lasă mai uşorlasă mai uşor desluşităatunci când te aflicând te afli pete afli pe munteleafli pe muntele everestiubirea se lasă mai uşorse lasă mai uşor desluşităatunci când te afli pecând te afli pe muntelete afli pe muntele everest

Frumuseţea se lasă uşor desluşită de ochii muritorilor, fără a fi nevoie de vorbe meşteşugite.Bruce (copleşit de rugăciunile care îi răsună în minte): Ia mai scutiţi-mă! (Bruce e teleportat imediat la Dumnezeu.) Dumnezeu: Impresionant, nu? Bruce: Ăsta e Raiul? Dumnezeu: Nu, e Muntele Everest. Ar trebui să mai dai şi pe Discovery din când în când. Dar presupun că acum nu mai poţi din moment ce eşti mort. (Pauză.) Bruce: Sunt mort? Dumnezeu: Nu, doar te tachinam. Bruce: Nu e amuzant! Nu e deloc amuzant!Atunci când te afli în stare de pace, cel iubit rămâne în tine. Atunci când te trădezi pe tine însuţi, cu absolut oricine, cel iubit jeleşte.Aminteşte-ţi că nu e mare lucru să-ţi faci datoria atunci când ţi se impune acest lucru, nu e cu nimic mai merituos decât a-ţi spăla mâinile atunci când ele sunt murdare. Singurul lucru care contează este iubirea pe care o ai faţă de datorie. Atunci când iubirea şi datoria se contopesc, harul se află în tine şi te vei putea bucura de o fericire care merge dincolo de înţelegerea omului.Iubirea apare atunci când manipularea se opreşte. Când te gândeşti mai mult la cealaltă persoană decât la reacţile ei faţă de tine. Când îndrăzneşti să te deschizi complet. Când ai curaj să fii vulnerabil.Atunci când te afli printre nebuni, devii şi tu nebun, ba mai mult, găseşti că nebunia asta are puţin farmec.