Iubirea de televizor,Cât ar fi de trainică,Se clatină binişor,Când o vezi pe crainică!


iubirea-de-televizorcât-ar-fi-de-trainicăse-clatină-binişorcând-o-vezi-pe-crainică
corneliu vasileiubireadetelevizorcâtarfitrainicăseclatinăbinişorcândvezipecrainicăiubirea dear fifi deo vezivezi pepe crainicăar fi deo vezi pevezi pe crainicăo vezi pe crainică

Iubirea de televizor, Cât ar fi de trainică,Se clatină binişorCând o vezi pe crainică.Iubirea de noapte e tainică, cea de zi e trainică.Peggy: Fără televizor, Al, hai să stăm de vorbă. Al: Eşti nevastă-mea. Nu stau de vorbă cu tine atâta timp cât am televizor.Preţuieşte oare fericirea trainică şi adevărată a vârstei mature cât visele încântătoare ale tinereţii, când totul este înfrumuseţat de atotputernicia imaginaţiei?Cu cât patima e mai oarbă, cu atât e mai tenace. Ea nu e niciodată mai trainică decât atunci când n-are nici un motiv să fie aşa.Mama şi tata mi-au interzis la zece ani să mă mai uit la televizor explicându-mi că mă prostesc. Asta până când am ajuns să fiu eu însumi la televizor. Acum mă gândesc serios să mă las de şcoală pentru că sunt suficient de bogat.