Iubesc tot ceea ce este vechi: prieteniile vechi, timpurile de demult, vechile maniere, cărţile vechi, vinul vechi.


iubesc-tot-ceea-este-vechi-prieteniile-vechi-timpurile-de-demult-vechile-maniere-cărţile-vechi-vinul-vechi
oliver goldsmithiubesctotceeaestevechiprieteniilevechitimpurilededemultvechilemanierecărţilevinulvechiiubesc tottot ceeaceea cece esteeste vechiprieteniile vechitimpurile dede demultvechile manierecărţile vechivinul vechiiubesc tot ceeatot ceea ceceea ce estece este vechitimpurile de demultiubesc tot ceea cetot ceea ce esteceea ce este vechiiubesc tot ceea ce estetot ceea ce este vechi

Lemnul vechi arde cel mai bine, prietenii vechi sunt cei mai de încredere, autorii vechi sunt cei mai buni de citit, iar vinul vechi este cel mai bun de băut.Toate belele din lume pot fi legate într-un mod foarte plauzibil de legi vechi, obiceiuri vechi, religii vechi.Noul este întotdeauna foarte vechi, putem spune că este tot ceea ce este cel mai vechi.Miturile vechi, zeii vechi, eroii vechi, nu au murit niciodată. Ei doar dorm în profunzimea minţii noastre, aşteptând să-i chemăm. Noi avem nevoie de ei. Ei reprezintă înţelepciunea speciei noastre.Lauzi vinul tău că-i bun,Foarte vechi, e chiar străbun... Când l-am gustat, am aflat soiulComun, iar vechi e doar... butoiul!ADN este înţelepciune din vremuri vechi, şi vreau să spun vremuri într-adevăr vechi.