Istoria este trecutul vieţii, care îşi supravieţuieşte lui însuşi într-o amintire scrisă.


istoria-este-trecutul-vieţii-care-îşi-supravieţuieşte-lui-însuşi-într-o-amintire-scrisă
henri lacordaireistoriaestetrecutulvieţiicareîşisupravieţuieşteluiînsuşiîntroamintirescrisăistoria esteeste trecutultrecutul vieţiicare îşiîşi supravieţuieştesupravieţuieşte luilui însuşiamintire scrisăistoria este trecutuleste trecutul vieţiicare îşi supravieţuieşteîşi supravieţuieşte luisupravieţuieşte lui însuşiistoria este trecutul vieţiicare îşi supravieţuieşte luiîşi supravieţuieşte lui însuşicare îşi supravieţuieşte lui însuşi

Istoria este cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul.Trecutul este intervalul care separă percepţia de amintire.Îşi dăunează mult el lui însuşi cel care refuză să vorbească despre el însuşi.Cartea a crescut cu umanitatea, toate doctrinele care au mişcat sufletele, toate pasiunile care au zguduit inimile, s-au cristalizat în carte: marea confesiune a vieţii impetuoasă a umanităţii este scrisă în carte, grandioasa autobiografie care se cheamă istoria universală...Trecutul este o amintire, viitorul o fantezie.Adevărata libertate este a aceluia care îşi este de ajuns lui însuşi.