Imaginaţia este zmeul pe care oricine îl poate înălţa la cea mai mare înălţime.


imaginaţia-este-zmeul-pe-care-oricine-îl-poate-înălţa-cea-mai-mare-înălţime
lauren bacallimaginaţiaestezmeulpecareoricineîlpoateînălţaceamaimareînălţimeimaginaţia esteeste zmeulzmeul pepe careoricine îlîl poatepoate înălţaînălţa lala ceacea maimai maremare înălţimeimaginaţia este zmeuleste zmeul pezmeul pe carepe care oricinecare oricine îloricine îl poateîl poate înălţapoate înălţa laînălţa la ceala cea maicea mai maremai mare înălţimeimaginaţia este zmeul peeste zmeul pe carezmeul pe care oricinepe care oricine îlcare oricine îl poateoricine îl poate înălţaîl poate înălţa lapoate înălţa la ceaînălţa la cea maila cea mai marecea mai mare înălţimeimaginaţia este zmeul pe careeste zmeul pe care oricinezmeul pe care oricine îlpe care oricine îl poatecare oricine îl poate înălţaoricine îl poate înălţa laîl poate înălţa la ceapoate înălţa la cea maiînălţa la cea mai marela cea mai mare înălţime

Când intepretez simt că sunt altă persoană. Sunt enormă, de parcă aş avea trei metri înălţime. Sunt cea mai grozavă. Cea mai puternică. Sunt Samson. Sunt oricine vreau să fiu.Zmeul cu auzi, trimise de-l chemă, că lui nu-i prea era bine. De câteva zile, găinea aşa lâncezind. Nu-i era toţi boii acasă, vezi bine, că puterea lui se afla acum în sânul fiului de împărat. Se îmbolnăvise. Dacă veni fiul împăratului şi îl întrebă zmeul de poate să-l facă sănătos, prefăcutul doftor îi spuse că se va însănătoşa, dacă se va scălda în lapte de iepe. Zmeul porunci numaidecât şi i se făcu o baie din laptele iepelor lui, pe care le pusese dânsul de le mulse. Când intră în baie zmeul, fiul împăratului mai răsuci o toană gâturile viermilor; iar zmeul odată sări în sus... Şi dând doftorului daruri scumpe, îl pofti la masă. Vezi că zmeul nu cunoştea cine era doftorul.Banul este cea mai mare invenţie a omenirii. Banul nu face distincţie de rasă sau culoare. Oricine poate face bani.În timp ce unii oameni se tem de şerpi, alţii de înălţime, cea mai mare temere a mea e expunerea îndelungată.Cea mai mare infirmitate pe care o poate avea un om este cea a sufletului.Cea mai mare putere pe care un om o poate avea este cea pe care o găseşte în el, şi nu în oamenii din jur.