Ieri mi-am pierdut lumea. A găsit-o cineva? O puteţi recunoaşte după diadema de stele care-i împodobeşte fruntea. Poate unii nu o vor băga în seamă, dar pentru mine e importantă. Vă rog! Cine a găsit-o să mi-o înapoieze!


ieri-mi-am-pierdut-lumea-a-găsit-o-cineva-o-puteţi-recunoaşte-după-diadema-de-stele-care-i-împodobeşte-fruntea-poate-unii-nu-o-vor-băga-în
emily dickinsonierimiampierdutlumeagăsitocinevaputeţirecunoaştedupădiademadestelecareiîmpodobeştefrunteapoateuniinuvorbăgaînseamădarpentruimportantărogcinemioînapoiezepierdut lumeao puteţiputeţi recunoaşterecunoaşte dupădupă diademadiadema dede steleîmpodobeşte frunteapoate uniiunii nunu oo vorbăga înîn seamădar pentrupentru minee importantăvă rogo puteţi recunoaşteputeţi recunoaşte dupărecunoaşte după diademadupă diadema dediadema de stelepoate unii nuunii nu onu o voro vor băgavor băga înbăga în seamădar pentru minepentru mine emine e importantă

Brooke: Probabil că vă uitaţi acum la mine şi faceţi mişto de hainele mele, nu? Mă rog, uite ce trebuie să ştiţi despre lumea de azi: dacă eşti gras, prost şi bărbat, totul e în regulă. Dacă eşti fată, nu. Vă rog spuneţi-mi că asta s-a schimbat în viitor. Cineva să-mi spună că aţi înţeles iubirea, pentru că am ceva să vă zic: totul e varză acum. Dar presupun că aşa a fost mereu: să vrei să fii iubit, să găseşti pe cineva pentru care inima ta să bată cu o durere plăcută... Să fii înţeles de cineva. Deci... dacă sunteţi roboţi, sau extratereştri, sau ceva, şi mă priviţi acum şi iubirea nu mai există... ei bine, aţi pierdut ceva important... şi-mi pare rău pentru voi. Pentru că, după mintea mea, iubirea e tot ceea ce contează pe lume.Am găsit, da, am găsit fericireaCuprinsă în nestemata numelui tău.Maestrul meu Preaiubit, Mi-ai oferit un cadou nepreţuit.Cu inima plină de dragoste, l-am acceptat.Am aflat ce căutasem, de-a lungul nenumăratelor zile.Strălucirea nestematei, nimeni nu poate să o ţină doar pentru el,Nimeni nu poate să o fure,Zi după zi ea creşte şi rupe orice zăgazuri.În corabia adevărului, condusă de Preaiubitul meu.Sunt a ta!!!Si am venit în oceanul existenţei tale.I-am trimis o scrisoare cerându-i ca în amintirea vremurilor de demultSă-mi demobilizeze feciorul din armată;Dar poate că nu a putut-o citi.De aceea am mers în oraş şi l-am convins pe James Garber,Care scria minunat, să-i compună o scrisoare.Dar poate că s-a pierdut la poştă.Aşa că am făcut tot drumul până la Washington;Mi-a luat mai mult de o oră să găsesc Casa Albă.Când am găsit-o, nu m-au lăsat să intru, Ascunzându-şi zâmbetele. Apoi m-am gândit:Mi-am pierdut virginitatea în noaptea în care am făcut dragoste prima dată în viaţa mea şi de atunci nu mi-am mai găsit-o.M-am ridicat, mi-am scos liniştită pălăria şi mănuşile fără să aştept invitaţie, apoi le-am spus celor două domnişoare Reed că mă duc să o caut pe Bessie, care trebuie să fie la bucătărie şi s-o rog să afle dacă doamna Reed mă poate primi. M-am dus şi după ce-am găsit-o pe Bessie şi am trimis-o să-mi îndeplinească dorinţa, m-am apucat să-mi despachetez lucrurile. Până atunci mă ferisem totdeauna de aroganţă: cu un an înainte, dacă aş fi fost primită în acelaşi fel, aş fi plecat din Gateshead chiar a doua zi; acum însă îmi dădeam seama că ar fi fost o purtare nechibzuită. Făcusem o călătorie de o sută de mile ca să-mi văd mătuşa şi trebuia să stau cu ea până ce avea să se însănătoşească ori să moară. N-avea nici un rost să-mi fac sânge rău pentru trufia şi nebunia fetelor mătuşei şi singurul lucru cuminte era să nu le iau în seamă.Cineva se scula mereu de dimineaţă şi într-o zi a găsit o pungă cu bani. Dar cel care a pierdut-o s-a sculat mai de dimineaţă!