hai să sorbim împreunărăsăritul răsăritului de lunăsă-i toarcem razele pe fusul cuvântuluişi să-i ţesem cu ele veşmânt vântului.


hai-să-sorbim-împreunărăsăritul-răsăritului-de-lunăsă-i-toarcem-razele-pe-fusul-cuvântuluişi-să-i-ţesem-cu-ele-veşmânt-vântului
girel barbuhaisorbimîmpreunărăsăritulrăsărituluidelunăsăitoarcemrazelepefusulcuvântuluişisăiţesemcueleveşmântvântuluihai săsă sorbimsorbim împreunărăsăritulîmpreunărăsăritul răsărituluirăsăritului detoarcem razelerazele pepe fusulfusul cuvântuluişiţesem cucu eleele veşmântveşmânt vântuluihai să sorbimsă sorbim împreunărăsăritulsorbim împreunărăsăritul răsărituluiîmpreunărăsăritul răsăritului detoarcem razele perazele pe fusulpe fusul cuvântuluişiţesem cu elecu ele veşmântele veşmânt vântuluihai să sorbim împreunărăsăritulsă sorbim împreunărăsăritul răsărituluisorbim împreunărăsăritul răsăritului detoarcem razele pe fusulrazele pe fusul cuvântuluişiţesem cu ele veşmântcu ele veşmânt vântuluihai să sorbim împreunărăsăritul răsărituluisă sorbim împreunărăsăritul răsăritului detoarcem razele pe fusul cuvântuluişiţesem cu ele veşmânt vântului

Mulţi români doresc pe LunăSă-şi găsească un locşor,Atmosfera nu-i mai bună,Traiul însă-i... Recunoştinţă bunului Dumnezeu că m-a îngăduit să exist şi să-mi ofere în fiecare dimineaţă posibilitatea să-i sărut puternicele braţe, razele răsăritului de soare şi să recunosc că viaţa pe care ne-a dăruit-o, prin părinţi, are o mare virtute, modestia, şi o mare bucurie, iubirea, iar peste toate este Dumnezeu. Asta este credinţa mea.Liniştea profundă a locurilor situate pe înălţimi se compune din murmurul vântului, razele soarelui şi frumuseţea peisajului.Pe ei, pe mama lor... Să nu ne calce în pridvor,Să nu ne fure din ogor,Ci hai să-i strângem în oborSă-i condamnăm pentru omorDe patrie, de-al nostru dor,De cinste si de odor... Pe eeeeei, pe mamaaa loooor... .!...Cine slujeşte vântului i se plăteşte cu fum.hai să facem iubitodin razele luniicare în seara asta sunt ciocârliio scarăpe care să se suie fântânaîn cer şi să adapestelele care au gâtul luminiiuscat de sete.