Filozofia este cunoaştere armonioasă care face o viaţă armonioasă; este autodisciplina care ne ridică la seninătate şi libertate.


filozofia-este-cunoaştere-armonioasă-care-face-o-viaţă-armonioasă-este-autodisciplina-care-ne-ridică-seninătate-şi-libertate
will durantfilozofiaestecunoaşterearmonioasăcarefaceviaţăarmonioasăautodisciplinaneridicăseninătateşilibertatefilozofia esteeste cunoaşterecunoaştere armonioasăarmonioasă carecare faceface oo viaţăviaţă armonioasăeste autodisciplinaautodisciplina carecare nene ridicăridică lala seninătateseninătate şişi libertatefilozofia este cunoaştereeste cunoaştere armonioasăcunoaştere armonioasă carearmonioasă care facecare face oface o viaţăo viaţă armonioasăeste autodisciplina careautodisciplina care necare ne ridicăne ridică laridică la seninătatela seninătate şiseninătate şi libertatefilozofia este cunoaştere armonioasăeste cunoaştere armonioasă carecunoaştere armonioasă care facearmonioasă care face ocare face o viaţăface o viaţă armonioasăeste autodisciplina care neautodisciplina care ne ridicăcare ne ridică lane ridică la seninătateridică la seninătate şila seninătate şi libertatefilozofia este cunoaştere armonioasă careeste cunoaştere armonioasă care facecunoaştere armonioasă care face oarmonioasă care face o viaţăcare face o viaţă armonioasăeste autodisciplina care ne ridicăautodisciplina care ne ridică lacare ne ridică la seninătatene ridică la seninătate şiridică la seninătate şi libertate

Petrecerea timpului în natură ne permite să sesizăm interacţiunea armonioasă care există între toate elementele şi forţele vieţii, dăruindu-ne intuiţia unităţii noastre cu întreaga viaţă.Cel mai mare cadou pe care îl puteţi face celorlalţi este exemplul propriei voastre vieţi, împlinită şi armonioasă.Dragostea adevărată este sentimentul care se naşte între doi oameni care au, fiecare dintre ei, o relaţie armonioasă cu sine însuşi.Femeia vitală, senzuală şi armonioasă, care răspunde la iubirea noastră frenetică tot cu iubire, ne repune într-o euforică stare de comunicare cu eternul izvor al naturii in care Dumnezeu se oglindeşte.Cărţile ne delectează până la măduva oaselor, ne grăiesc, ne dau sfaturi şi sunt unite cu noi printr-o familiaritate vie şi armonioasă.Numai atunci când eşti independent, când ai o relaţie armonioasă cu tine însuţi, poţi spune că eşti cu adevărat îndrăgostit de o altă fiinţă şi că ai o relaţie armonioasă cu aceasta.