Fii vesel, că durerea va fi fără sfârşit!În Ceruri multe lucruri atunci se vor uniCând cărămizi vor face din tine, şi ziditÎn holul unei case şi tu vei locui. - Borcanul cu Citate

Fii vesel, că durerea va fi fără sfârşit!În Ceruri multe lucruri atunci se vor uniCând cărămizi vor face din tine, şi ziditÎn holul unei case şi tu vei locui.


fii-vesel-că-durerea-va-fi-fără-sfârşitÎn-ceruri-multe-lucruri-atunci-se-vor-unicând-cărămizi-vor-face-din-tine-şi-ziditÎn-holul-unei-case
omar khayyamfiiveseldurereavafifărăsfârşitÎncerurimultelucruriatuncisevorunicândcărămizifacedintineşiziditÎnholuluneicaseveilocuifii veselcă durereadurerea vava fifi fărăceruri multemulte lucrurilucruri atunciatunci sese vorunicând cărămizicărămizi vorface dindin tineşi ziditÎnziditÎn holulholul uneiunei casecase şitu veivei locuică durerea vadurerea va fiva fi fărăceruri multe lucrurimulte lucruri atuncilucruri atunci seatunci se vorse vor unicândvor unicând cărămiziunicând cărămizi vorcărămizi vor facevor face dinface din tineşi ziditÎn holulziditÎn holul uneiholul unei caseunei case şicase şi tuşi tu veitu vei locui

Când înţelepciunea se va sui la inima ta şi ştiinţa va desfăta sufletul tău, când buna chibzuială va veghea peste tine şi înţelegerea te va păzi, atunci tu vei fi izbăvit de calea celui rău şi de omul care grăieşte minciună, de cei ce părăsesc căile cele drepte, ca să umble pe drumuri întunecoase, de cei ce se bucură când fac rău şi se veselesc când umblă pe poteci întortochiate, ale căror cărări sunt strâmbe şi rătăcesc pe căi piezişe. Atunci tu vei scăpa de femeia care este a altuia, de străina ale cărei cuvinte sunt ademenitoare, care lasă pe tovarăşul ei din tinereţe şi uită de legământul Dumnezeului ei, căci ea se pleacă împreună cu casa ei spre moarte şi drumul ei duce în iad; nimeni din cei ce se duc la ea nu se mai întoarce şi niciunul nu mai află cărările vieţii. Drept aceea mergi pe calea oamenilor celor buni şi păzeşte cărările celor drepţi, căci cei drepţi vor locui pământul şi cei fără de prihană vor sălăşlui pe el; iar cei fără de lege vor fi nimiciţi de pe pământ şi cei necredincioşi vor fi smulşi de pe el.şi vei fi mai atractivă decât capodopera luigiacometti - walking man şi mai apreciată decât nud, frunze verzi şi bust al lui picassoşi prietenii mei vor face fotografii cu tineîşi vor muşca pumnii că nu te pot atingeiar eu voi face totul pentru tinedau cu aspiratotul degresez faianţa şi gresiadin bucătărie scot câinele afară la miezul nopţiiîţi îngrijesc petuniile orhideele fac cumpărăturilepentru tine şi prietenele tale cu 90-60-90voi fi în slujba frumuseţii şi graţiei talecând vom fi la super bowl proiectoarele se vor batepe tine şi tu vei încuraja din funduleţ titaniide la new york giants.vei fi o regină din beverly hills, iar eu nici măcar praful din upper east side, dar astanu mă va opri să te sălbăticesc şi să ne întalnimundeva în infinit măcar capriciile.Liber-cugetătorii cred că Când te vei afla la sfârşitul zilelor tale, ce-ţi vei dori? Vei îmbrăţişa diploma de absolvire frumos înrămată şi agăţată pe peretele din camera ta? Vei cere să fi dus în garaj ca să te aşezi la volanul maşinii tale pentru o ultimă dată? Vei găsi alinare recitindu-ţi situaţia financiară? Sigur că nu! Cei care vor conta pentru tine atunci, vor fi oamenii. Dacă atunci relaţiile cu ei vor fi cele mai importante, n-ar trebui să fie şi acum?Trece-vor graiurile universuluiSe va stinge-n ţărână searaPământului. Lămpile vor orbiŞi-n văzduh va amuţi larmaCucuvăilor. Vulturii se vor retrageÎn nevăzut şi tăria vederii Se va preface-n amurg. ToateSe vor aduna în acea matcaUşoară de nimic din careSmulse-au fost de Duh la începuturi.Atunci te voi vedea pe TineCum mă vezi şi ne-om cunoaşteÎndeaproape cuvânt din cuvântPutere din putere. Dimineaţă fi-va,Fi-vor ani fi-va şi reveni-vor blânde-N veşted vânt aprinsele tulburătoare zăriCe ne hrăneau nădejdea altădată.Pământ şi cer vor trece ca o faclăDin umbra sfântului mormântRămâne-va lumina din văpaieFii vesel, căci tristeţea o să dureze pururi.Mereu aceleaşi stele s-or învârti-n azururi.Din cărămizi făcute din trupul tău, n-ai teamă,Se vor zidi palate pentru neghiobi de seamă.